Pielęgniarska porada geriatryczna szansą dla pacjentów.

Pielęgniarska porada geriatryczna szansą dla pacjentów.

„Starość nie radość”

Od dawna, w swoich wypowiedziach postulujemy o wprowadzenie pielęgniarskiej porady geriatrycznej ze szczególnym uwzględnieniem wizyty w miejscu zamieszkania (jeśli istnieje taka potrzeba) oraz wizyty w gabinecie pielęgniarki POZ.

Taka dedykowana porada obejmująca wykonanie Całościowej Oceny Geriatrycznej, podczas której jesteśmy w stanie ocenić stan pacjenta, wychwycić wszystkie potencjalne zagrożenia, np. upadkiem, czy niedożywieniem, otępieniem i odpowiednio szybko zareagować.

To zazwyczaj są stany zagrożenia życia, które mają różną etiologię.

Zapewnienie osobom w starszym wieku możliwości porady pielęgniarskiej konsultacyjno-profilaktycznej zapobiegłoby większości tych zdarzeń.

Jednak wszelkie próby rozmowy na ten temat ucinane są pod pozorem braku personelu.

Oczywiście, są ogromne braki wśród kadry pielęgniarek, ale to nie znaczy, że mamy zrezygnować z próby zracjonalizowania i zoptymalizowania opieki nad osobami w starszym wieku.

Od kilu lat, w toku kształcenia podyplomowego pielęgniarki zdobywają tytuł specjalisty pielęgniarstwa geriatrycznego. Jak można przeczytać, specjalizacja lekarza geriatry została specjalizacją priorytetową.

Czy wiedza i potencjał pielęgniarek specjalistek jest wykorzystywana?

Wszędzie, gdzie mamy do czynienia z osobami po 65 roku życia powinno znaleźć się miejsce dla specjalistki pielęgniarstwa geriatrycznego.

Do przeczytania całości artykułu zapraszamy, jak zawsze w środę do naszego bloga na portalu medexpress.pl

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: