Co jako Pielęgniarka wiesz o wypowiedzeniu umowy o pracę?

Co jako Pielęgniarka wiesz o wypowiedzeniu umowy o pracę?

Z wypowiedzeniem umowy o pracę jest podobnie, jak z kupnem i sprzedażą samochodu.

Są dwa momenty, kiedy jesteśmy zadowoleni ze swojej decyzji.  Kiedy przyjmujemy się do pracy i kiedy zwalniamy się z niej. Oczywiście zakładam, że to nasza własna i przemyślana decyzja.

W tym artykule zajmę się wypowiedzeniem umowy o pracę.

Najmniej optymistyczna wersja, jeśli rozwiązanie stosunku pracy jest dla nas zaskoczeniem, gdy to pracodawca chce rozwiązać z nami umowę.

 

Porozumienie stron

Drogi pracownika i pracodawcy się rozchodzą. To normalne zjawisko. Jeśli obie strony godzą się rozwiązać umowę o pracę w ten sposób, to każda ze stron musi pamiętać o paru zasadach.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest najszybszym sposobem rozwiązania umowy. Jest też korzystne dla obu stron, gdyż jest to sposób najmniej konfliktowy. Jednak obowiązują pewne zasady.

  • Obie strony mogą wystąpić o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
  • Można zrobić to w każdym momencie, z pominięciem obowiązujących terminów i okresów wypowiedzenia.
  • Również treść oraz forma może być dowolna, gdyż przepisy nie precyzują tego.
  • Można nawet przekazać informację ustnie, że chcemy rozwiązać umowę za porozumieniem stron.

Należy pamiętać, by nigdy nie informować pracodawcy, czy pracownika, że chcemy się rozstać, bo może być to uznanie przez stronę za chęć zakończenia stosunku pracy właśnie w tej formie, szczególnie jeśli nie przemyśleliśmy dobrze tego kroku.  Dotyczy to zarówno pracownika, jak i pracodawcę, jeśli nim jesteśmy. Forma pisemna jest oczywiście najbardziej wskazana ze względu na dowód w formie dokumentu.

Porozumienie stron musi zostać zaakceptowane przez obie strony.

Porozumienie stron jest formą rozwiązania umowy nie zawsze korzystną dla pracownika.  

Jest to bardzo dobry sposób na szybkie rozstanie, bez żalu z jednej czy drugiej strony, jednak ma pewne negatywne konsekwencje.

 

  • Nie przysługują nam wolne dni na szukanie pracy ( więcej o dniach wolnych tu:

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/789492,kiedy-przysluguja-wolne-dni-na-poszukiwanie-pracy.html )

  • Nie jest wymaganie podanie przyczyny,
  • Porozumienie stron może  utrudnić udowodnienie przed sądem pracy np. to, że zostaliśmy niesłusznie zwolnieni.

 

Pracodawca może na nas chcieć wymusić bezproblemowe ,, porozumienie stron ‘’ w sytuacji, gdy nie chce sprawy sądowej i utraty wizerunku

  • pracownik może uzyskać zasiłek dla bezrobotnych po upływie 90 dni (art. 75 ust. 2 ustawy) od dnia rejestracji, jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy bezrobotny rozwiązał stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron.

Za porozumieniem stron może zostać rozwiązana każda umowa o pracę.

Nie ma znaczenia, czy jest to umowa na okres próbny, czas określony, czy też jest to umowa na czas nieokreślony.

W drodze porozumienia stron może zostać również rozwiązana umowa o pracę z pracownikiem szczególnie chronionym.

Do takiej kategorii pracowników zaliczymy np. pracownicę w ciąży.

 

Co,  jeśli decyzja o rozwiązaniu umowy podjęta została zbyt pochopnie ?

Czasami pod wpływem emocji, lub chcąc ostrzec pracodawcę ( oba przypadki są skrajne i nie powinny mieć miejsca ) składamy wypowiedzenie. Mamy możliwość  cofnięcia naszej decyzji.

Jeśli pracodawca przyjął  wypowiedzenie, jest ono wiążące.

Można podważyć swoją wcześniejszą zgodę wskazując tzw. wadę swego oświadczenia woli. Jest to możliwe w przypadku:

– choroby psychicznej

– niedorozwoju umysłowego

– innego zaburzenia czynności psychicznych

Uwaga. Ważny wyjątek.

Nie dotyczy kobiety w ciąży, jeśli przed podjęciem decyzji nie wiedziała o ciąży. W takiej bowiem sytuacji przyszła matka, która chce uchylić się od skutków swego oświadczenia woli z uwagi na złożenie go pod wpływem błędu, nie musi udowadniać, że błąd został wywołany przez pracodawcę, albo że pracodawca wiedział o tym błędzie lub z łatwością mógł go zauważyć.

– bezprawna groźba. Pracownik może się powołać, na fakt, iż pracodawca groził mu. Groźba pracodawcy musi być bezprawna oraz poważna, a zatem wzbudzająca obawę, że danej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe.

Podstawa prawna – kodeks pracy

(wzór)

 

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: