Co należy wiedzieć o świadczeniu rehabilitacyjnym?

Co należy wiedzieć o świadczeniu rehabilitacyjnym?

Świadczenie rehabilitacyjne

Gdy zbliża się termin 182 dni (270 dni w przypadku zachorowania na gruźlicę oraz w przypadku ciąży)  choroby w roku kalendarzowym, a lekarz prowadzący uzna, że pacjent rokuje na powrót do całkowitej zdolności do pracy, jednak do powrotu całkowitego zdrowia, niezbędna jest jeszcze dłuższa absencja, wówczas można starać się o świadczenie rehabilitacyjne.

Około 6 tygodni wcześniej należy w macierzystej jednostce ZUS złożyć komplet dokumentów –ZUS Np-7 , który najczęściej przesyłany jest drogą pocztową.

Po złożeniu kompletu dokumentów otrzymuje się wezwanie z wyznaczonym terminem wizyty u lekarza – orzecznika ZUS.

Po analizie nadesłanej dokumentacji i badaniu lekarz orzecznik ZUS podejmie decyzję, czy przyznaje świadczenie rehabilitacyjne, czy nie,  jednak trzeba pamiętać, że przysługuje 14 dni na odwołanie się od decyzji lekarza orzecznika, jeżeli decyzja odmowna jest w odczuciu pacjenta krzywdząca.

Maksymalny okres, w którym można otrzymać świadczenie rehabilitacyjne wynosi 12 miesięcy – 360 dni, jednak jest on ustalany w każdym przypadku indywidualnie.

Wysokość świadczenia wynosi 90% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składki:

  • przez pierwsze trzy miesiące – 90 dni, i
  • 75% za pozostały okres pobierania świadczenia.

W przypadku chorób zawodowych oraz wypadku w drodze do i z pracy, wysokość świadczenia wynosi 100%.

Również, dla kobiet w ciąży, świadczenie jest wypłacane w wysokości 100% podstawy wymiaru składki.

Świadczenie rehabilitacyjne jest równoznaczne ze zwolnieniem chorobowym, więc należy  pamiętać, że w tym czasie nie można podjąć pracy zarobkowej.

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: