Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Moment, gdy dostajemy wypowiedzenie z pracy jest niewątpliwie mało komfortowy.

Jednak jest to tylko jedna z wielu form rozwiązania umowy, i to też mocno obwarowana przepisami.

Warto zapoznać się z nimi, by nie być zaskoczonym w momencie, gdy pracodawca chce rozwiązać umowę, pomijając ustawowy okres wypowiedzenia lub z powodu zaniedbań,  czy innych, chce jak najszybciej zakończyć współpracę z pracownikiem.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, zwane potocznie ,,dyscyplinarką‘’ reguluje Kodeks Pracy Art. 52.

Pracodawca, do takiej formy wymówienia ma prawo w następujących przypadkach:

  • Pracownik naruszył podstawowe obowiązki pracownicze:

–  pojawił się w pracy w stanie nietrzeźwości

–  opuścił miejsce pracy bez usprawiedliwienia

–  zakłócał porządek w miejscu pracy

–  dokonał przywłaszczenia mienia

  • Pracownik w trakcie trwania umowy popełnił przestępstwo, które uniemożliwia dalsze wykonywanie pracy na danym stanowisku
  • Pracownik z własnej winy utracił uprawnienia, które uniemożliwia dalsze wykonywanie pracy na danym stanowisku
  • Pracownik z własnej winy utracił uprawnienia, które były niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku

 

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia jest bardzo trudnym momentem w karierze zawodowej pracownika, szczególnie, jeśli pracodawca chce zakończyć współpracę z pracownikiem niezgodnie z prawem, oferując wybór: albo zwolnienie dyscyplinarne, albo rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron.

Jeśli pracownik uważa, że w jego pracy nie było uchybień, istnieje możliwość udania się do Sądu Pracy. Może również zgodzić się na warunki proponowane przez pracodawcę lub jeśli zgadza się z zarzutami, przyjąć wymówienie w formie, w której zostaje wręczone.

 

Temat rozwiązań umów bez wypowiedzenia z winy pracownika jest szeroki i każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

Osoby zainteresowane tematem zapraszam do podzielenia się swoimi doświadczeniami pod wpisem.

 

Podstawa prawna

Kodeks Pracy ujednolicony tekst ustawy z dnia 1974-06-26, aktualizacja: 2017-11-22

 

Zapraszam do pozostałych artykułów z cyklu ,, Poradnik obsługi dyrektora ”  na  tematy poświęcone umowom o pracę, o sposobach zawierania, ale też rozwiązywania.

Wypowiedzenia umowy o pracę – sposoby i terminy, które warto znać

Wypowiedzenia umowy o pracę – porozumienie stron

Podpisujesz umowę o pracę ? Zobacz, czy podpisujesz właściwą

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: