Komunikat w sprawie ważności kursów i szkoleń wykonywanych w ośrodkach bez akredytacji

Komunikat w sprawie ważności kursów i szkoleń wykonywanych w ośrodkach bez akredytacji

Komunikat

Koleżanki i Koledzy.

W związku z pojawieniem się na rynku firm oferujących szkolenia dla pielęgniarek i położnych chcemy przypomnieć, że nie każda firma oferująca takie szkolenie ma wymagane do tego uprawnienia.

Aby zapobiec stracie pieniędzy i czasu prosimy pamiętać, że pieczę nad kształceniem pielęgniarek i położnych sprawuje Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych i jest to jednostka bezpośrednio podległa Ministrowi Zdrowia.

Jeśli dany kurs nie jest wykazany w obowiązującym Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), to taki kurs nie daje żadnych uprawnień po  jego ukończeniu.

Wszystkie rodzaje kształcenia, zgodne z przepisami nas obowiązującymi, są umieszczone w rejestrze naszych okręgowych rad pielęgniarek i położnych właściwych dla miejsca prowadzenia kształcenia, a w przypadku Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych oraz utworzonych przez nie spółek prawa handlowego lub innych utworzonych przez nie podmiotów, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

Organizatorem naszego kształcenia mogą być:

  • uczelnie,
  • szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz
  • podmioty lecznicze
  • i inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, które jest w naszym przypadku regulowane.

W związku z tym, jeśli ukończymy kształcenie prowadzone przez podmiot nie posiadający statusu organizatora kształcenia podyplomowego, skutkować to będzie niestety brakiem możliwości zakwalifikowania tego kształcenia jako kształcenia podyplomowego w rozumieniu ustaw nas obowiązujących, wiąże się to również, w przypadku szkolenia specjalizacyjnego z ryzykiem niezakwalifikowania do egzaminu państwowego.

Należy zatem sprawdzać organizatorów kształcenia,  jeśli oferowany kurs jest bez konieczności rejestracji w SMK, to można założyć, że nie jest to kurs akceptowany przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (http://www.ckppip.edu.pl/)

PS. Mam nadzieję, że wszystkie Państwa kursy są ważne.

P.R.

 

 

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: