Pielęgniarka na kontrakcie – niezbędne informacje

Nie taki kontrakt straszny…

Dziś Pielęgniarka p. Dorota Kowalska opowie nam o kontrakcie jako formie zatrudnienia. W skrócie o naszej rozmówczyni.

Do meritum:

Ustawa o działalności leczniczej przewiduje następujące formy prowadzenia przez pielęgniarkę, położną działalności leczniczej w ramach praktyki zawodowej:

-indywidualną (specjalistyczną) praktykę pielęgniarki / położnej;

-indywidualną (specjalistyczną) praktykę pielęgniarki / położnej wyłącznie w miejscu wezwania;

-indywidualną (specjalistyczną) praktykę pielęgniarki / położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego;

-Grupową praktykę pielęgniarki / położnej (w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej).

Jak każda firma działająca w Polsce praktyka pielęgniarska musi zostać zarejestrowana w rejestrze działalności gospodarczej – CEDIG ( w Urzędzie Miasta lub Gminy). Złożenie formularza CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

-nadaniem nazwy firmie

-wnioskiem o uzyskanie numeru w rejestrze REGON zgłoszeniem identyfikacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP)

-oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

-nadaniem kodu PKD dla praktyki pielęgniarek i położnych jest to kod 86,90 C

-wybraniem sposobu opodatkowania PIT na zasadach ogólnych lub PIT liniowy.

Wykonywanie przez pielęgniarki / położnej działalności leczniczej w ramach praktyki zawodowej wymaga również rejestracji w Rejestrze Praktyk Zawodowych (Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) – rejestr MZ). Organem prowadzącym rejestr praktyk zawodowych jest Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych. Wpis lub jego zmiana są płatne.

Na stronach większości OIPiP można znaleźć instrukcje, jak krok po kroku przeprowadzić taką rejestrację i jakie są wymagania, by taki wpis uzyskać.

Jeszcze kilka lat temu jednym z warunków był co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, obecnie nie jest on wymagany.

Wymagane jest posiadanie polisy ubezpieczenia OC na sumę 30.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki lub położnej wykonującej działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

W przypadku prowadzenia praktyki we własnym gabinecie konieczne jest uzyskanie opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnianiu warunków umożliwiających wykonywanie określonych świadczeń zdrowotnych w gabinecie.

Pielęgniarki i położne prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa.

Najwięcej problemów wzbudza temat księgowości.

W przypadku indywidualnej praktyki prowadzona jest podatkowa książka przychodów i rozchodów.

Księgowość można prowadzić samodzielne lub przekazać ją biuru rachunkowemu (tradycyjnemu lub on-line).

Zanim zarejestrowana zostanie firma należy wybrać biuro księgowe, ponieważ w momencie rejestracji działalności gospodarczej trzeba określić, gdzie będzie przechowywana dokumentacja księgowa firmy i jeżeli jest to biuro księgowe to należy podać jego dane.

I to co lubimy najbardziejkoszty pomniejszające uzyskany dochód – samochód (leasing lub jako środek trwały), kursy, podręczniki, czasopisma, odzież i obuwie służbowe, telefon.

Podmioty wykonujące działalność medyczną wystawiają faktury, ale są ustawowo zwolnione z podatku VAT i nie muszą przesyłać pliku JPK do urzędu skarbowego.

Składki ZUS zależą od tego, czy działalność jest jedyną formą zatrudnienia, czy jest również etat.

W przypadku posiadania etatu i kontraktu płaci się wyłącznie składkę zdrowotną (obecnie 319,94 zł miesięcznie). W przypadku samej działalności gospodarczej przez pierwsze 24 miesiące od założenia firmy, składka wynosi 519,28 zł, następnie 1163,39 zł. Składki wpłaca się na swoje indywidualne konto, którego nr otrzymuje się z ZUS – u.

Nie ma wymogu posiadania odrębnego konta bankowego, lecz warto o nim pomyśleć, gdy np. tradycyjne (n poczcie lub w banku) za przelewy do ZUS i US kosztują kilkanaście złotych.

Choć na pierwszy rzut oka wydaje się to skomplikowane, to po przejściu rejestracji i wszystkich wpisów zostaje tylko comiesięczna księgowość i wystawianie faktur.

Czy warto?

Na to pytanie trzeba odpowiedzieć samemu.

Czy chcemy mieć kontrakt z ZOZ – em na dodatkowe dyżury, a może nie pasuje nam etat z jego ograniczeniami, lub marzymy o własnym gabinecie?

Ważne, by się odnaleźć w tym, co się robi i by była to nasza świadoma decyzja.

POWODZENIA

Dorota Kowalska

Członek Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Proszę zostaw odpowiedź

6 komentarzy do wpisu „Pielęgniarka na kontrakcie – niezbędne informacje”

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: