Ważny komunikat w sprawie podpisywania aneksów do umów.

Ważny komunikat w sprawie podpisywania aneksów do umów.

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe zwraca się z prośbą do Koleżanek i Kolegów Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych o dokładne czytanie aneksów do umów zawieranych w placówkach ochrony zdrowia, dotyczących włączenia kwoty 1100 zł do podstawy od września tego roku.

W razie wątpliwości, czy niezrozumienia, prosimy o konsultacje z prawnikiem z OIPiP, bądź zasięgniecie porady prawnej w dowolnej kancelarii.

Aneks do umowy jest zmianą warunków obowiązującej umowy. Pracownik ma prawo go nie podpisać, bez podania przyczyny.

Do podpisania aneksu niezbędna jest wola obydwu stron, czyli pracodawcy i pracownika.

Teraz pytanie, co się dalej może stać, jeśli nie podpiszemy aneksu zaproponowanego przez pracodawcę ?

Pracodawca w takiej sytuacji może dokonać tzw. wypowiedzenia zmieniającego.

Tak jak w przypadku aneksu do umowy, mieliśmy prawo nie podpisać go, tak tutaj sytuacja już się zmienia.

Wypowiedzenie zmieniające jest już jednostronnym, pisemnym oświadczeniem o zmianie warunków pracy lub płacy.

Wypowiedzenie zmieniające, może być ryzykowne dla pracodawcy, gdyż może się okazać że straci część pracowników.

Co dalej?

Jeśli do połowy naszego okresu wypowiedzenia zmieniającego, nie odrzucimy propozycji pracodawcy, nasz pracodawca odczytuje to jako naszą zgodę.

Wówczas, po okresie wypowiedzenia, gdy już przyjęliśmy do wiadomości propozycje pracodawcy, nasze warunki umowy się zmieniają, zgodnie z zapisami w wypowiedzeniu.

Jeśli odrzucamy propozycję pracodawcy, wówczas nasze wypowiedzenie zmieniające, przekształci się w wypowiedzenie definitywne i po upływie okresu wypowiedzenia nasza umowa rozwiąże się.

Pracodawca może również zaproponować tzw. porozumienie stron. Zawarcie porozumienia nie jest jednostronną decyzją pracodawcy. Jest to zgodne oświadczenie obydwu stron umowy, dotyczącym zmian warunków wynagrodzenia. Żadna ze stron nie ma obowiązku zaakceptowania warunków zaproponowanych przez drugą stronę i ma prawo odmówić przyjęcia.

Jeśli na zmianę warunków nie zgadza się pracownik, pracodawca ma prawo zastosować tryb wypowiedzenia zmieniającego, opisanego powyżej.

Prosimy pamiętać, że porozumienie nie ma mocy aneksu, nie jest wymieniony w przepisach prawa pracy, ponieważ wywodzi się z jednej z zasad Kodeksu Cywilnego (zasady swobody umów). Ważne, żeby każda umowa była zawarta pisemnie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, bardzo prosimy o bezwzględną konsultację z prawnikiem oraz zgłaszanie takich przypadków do Okręgowych Izb Pielęgniarskich, ZZPiP oraz NFZ.

Nie nawołujemy do bojkotu, prosimy tylko o rozważne podejście do tematu.

Rynek kadry pielęgniarskiej w Polsce znacząco się skurczył, to nie pracodawca powinien dyktować warunki, pracodawca poszukuje pracownika, pracownik zaś, ma prawo wyboru pracodawcy.

 

 

 

Proszę zostaw odpowiedź

3 komentarze do wpisu „Ważny komunikat w sprawie podpisywania aneksów do umów.”

  1. Niestety to pracodawca dyktuje nadal warunki u czuje się jak pan i władca. Moj aneks do umowy zawiera 2 zdania. Włączam pani kwotę 1100 zł do wynagrodzenia zasadniczego z dn. 01.09.2018 r. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: