WOIPIP – mamy odpowiedź odnośnie utraty środków finansowych

Bardzo ważnym punktem naszej obecności w Warszawie było skorzystanie z zaproszenia obecnej Przewodniczącej Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Pani Anny Dudzińskiej.

Wszystkim zainteresowanym osobom, które śledzą wydarzenia związane z utratą środków finansowych, przedstawiamy wyjaśnienia, które otrzymaliśmy od Pani Przewodniczącej.

Do zaistniałej sytuacji doszło w wyniku przedstawienia Izbie niewłaściwej, jak można oceniać z perspektywy dalszych zdarzeń, informacji o zasadności inwestycji w obligacje korporacyjne, jak również w sprawie wystąpiło naruszenie regulacji wewnętrznych przez osoby upoważnione do reprezentacji WOIPiP.

W uchwałach WOIPiP zawarte są postanowienia dotyczące okresu na jaki mogą być lokowane środki finansowe, zaś w zasadach gospodarki finansowej, że wszystkie umowy zawierane w wyniku uchwały finansowej muszą być zaopiniowane przez prawnika.

Zakup obligacji jednak nastąpił bez uprzedniej oceny prawnika co do warunków emisji obligacji oraz zawierały warunki niezgodne z wiedzą Okręgowej Rady WOIPiP.

Sprawę wyjaśniającą okoliczności zawartej nieprawidłowo umowy prowadzi prokuratura.

Powołano również zespół do działań na rzecz odzyskania utraconych środków.

Obecna Pani Przewodnicząca, pełniąca funkcję od 19 czerwca 2018 r., powołała, stosownie do uchwał Okręgowego Zjazdu i Okręgowej Rady WOIPiP, Dział Prawny składający się z trzech prawników, którzy mają obowiązek dbania o interesy WOIPIP. Pani Anna Dudzińska zapewniła nas, że bez opinii prawników nie zostanie zawarta żadna umowa finansowa.

Zostaliśmy też poinformowani, że środki na dofinansowania do kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych są zabezpieczone i dopłaty będą realizowane zgodnie z regulaminem.

Pani Przewodnicząca zapewnia dostęp do wszelkich rozliczeń finansowych i zaprasza do siedziby WOIPiP wszystkich zainteresowanych członków samorządu.

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: