Oświadczenie Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Oświadczenie Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Stowarzyszenie Pielęgniarek Cyfrowych zostało założone we wrześniu ubiegłego roku, przez grupę Pielęgniarek i Pielęgniarzy – idealistów z różnych stron Polski, aby budować nowoczesne polskie pielęgniarstwo, promować zawód, podnosić jego prestiż, ale przede wszystkim po to, by konsolidować środowisko Pielęgniarek i Położnych. Mieliśmy pomysły, byliśmy pełni zapału i optymizmu.

Nasza grupa zawodowa jest nie tylko podzielona, przepracowana i schorowana, ale przede wszystkim nie ma następstwa pokoleniowego pielęgniarek odchodzących na emerytury.

Jednym z głównych celów SPC jest szeroka współpraca ze studentami pielęgniarstwa.

Współpracę rozumiemy również, jako dialog z innymi zawodami medycznymi, które zrzesza Porozumienie Zawodów Medycznych, współpracę z Ministerstwem Zdrowia, Związkiem   Zawodowym   Pielęgniarek   i   Położnych   oraz  Naczelną   Radą   Pielęgniarek i Położnych .

Przeprowadziliśmy kilka akcji edukacyjnych, np.„Stop mobbingowi”, „Samooopieka”, czy „Choroby zawodowe”. Dane zbieramy głównie przeprowadzając badania ankietowe . Wyniki naszych badań oraz autorskie artykuły członków Stowarzyszenia są publikowane na oficjalnej stronie Stowarzyszenia, a także cytowane w mediach.

W imieniu Pielęgniarek i Położnych występujemy o opinie do konsultantów krajowych w kwestiach czynności i procedur zawodowych nurtujących pielęgniarki i położne, udzielamy pomocy merytorycznej, a także interweniujemy w instytucjach decyzyjnych w sprawach dotyczących naszej grupy zawodowej.

Czynnie uczestniczymy w konferencjach naukowych i współpracujemy z uczelniami medycznymi.

Dziś Pielęgniarki i Położne z różnych stron Polski nie tylko kojarzą nazwę naszego Stowarzyszenia, ale przede wszystkim mają do nas zaufanie.

Wszystkie nasze działania są finansowane ze składek członków i ich własnych nakładów finansowych, pracujemy w wolnym czasie, całkowicie charytatywnie.

Pielęgniarki należą do zespołu terapeutycznego, są w nim równorzędnymi partnerami, czynnie uczestniczą w całym procesie leczenia,  dlatego  publicznie  deklarujemy  współpracę

z każdym, komu zależy na leczeniu pacjenta w bezpiecznych warunkach.

Za wszystkie ciepłe słowa i zaufanie DZIĘKUJEMY!

 

Zarząd Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Katarzyna Kowalska
Joanna Lewoniewska
Piotr Romanowski

 

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: