CKPPiP – dalszy postęp i zmiana stosunku do pielęgniarek

CKPPiP – dalszy postęp i zmiana stosunku do pielęgniarek

Z wielką radością na stronie  Centrum Kształcenia Podyplomowego  Pielęgniarek i Położnych przeczytaliśmy komunikat w sprawie treści zadań egzaminacyjnych.

Jednak nasz upór i nasze pisma kierowane do ww. instytucji odniósł skutek!!!

  Komunikat

 cze 22, 2018

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w porozumieniu z Departamentem Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia oraz Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych ustaliło, że zadania egzaminacyjne zamieszczane będą na stronie Centrum po zakończeniu każdej sesji egzaminacyjnej z zachowaniem § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2016 poz. 1761), cyt. „Zadania egzaminacyjne są przygotowywane, przechowywane oraz przekazywane w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie.”

Maria Jolanta Królak
Dyrektor
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych
Dla porządku link do naszych pism —> TU!

Koleżanki i Koledzy!!!

Warto być upartym. Warto walczyć o swoje i warto wspólnie planować i być konsekwentnym w działaniu. Nasze Stowarzyszenie działa w zespole. Wspólnie budujemy współczesne pielęgniarstwo.  I zapraszamy wszystkie osoby, które chcą z nami w tym uczestniczyć.

Piotr Romanowski

członek zarządu

Grafika w nagłówku: Licencja CC z możliwą modyfikacją

CMI DETAILS:
Title: Win
License permits: Sharing, copying and redistributing in any medium or format including adapting, remixing, transforming, and building upon the material for any purpose, even commercially. The image may be redistributed for free under the same Creative Commons license but may not be sold, attribution required.
License: Creative Commons 3 – CC BY-SA 3.0
Attribution: Alpha Stock Images – http://alphastockimages.com/
Original Author: Nick Youngson – link to – http://www.nyphotographic.com/
Original Image: http://www.thebluediamondgallery.com/handwriting/w/win.html
Should the above licence or the size of the image not be suitable for your use then you can purchase the original full size image on a rights managed basis here from a few dollars.

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: