Płace pielęgniarek cz II

Płace pielęgniarek cz II

W poprzedniej części zostały pokazane zarobki pielęgniarek zajmujące stanowiska nie związane
z zarządzaniem, czyli pielęgniarki odcinkowe z wykorzystaniem tzw. mediany. Teraz zajmiemy się benefitami czyli dodatkami za pracę, które są w jakimś sensie dodatkiem, bonusem do wynagrodzenia, ale nie wyszczególnianym zazwyczaj na pasku z pensją.

Grupa pielęgniarek i położnej za bonusy występujące w ich pracy wskazały m.in.

Jak widać pracodawcy w minimalnym zakresie są skłonni finansować szkolenia i finansowanie nauki.
Należy dodać, że by wykonywać dobrze zawody medyczne, trzeba stale poszerzać swoją wiedzę i uczestniczyć w różnego typu szkoleniach.
W ankiecie nie było pytania czy pielęgniarki i położne uczestniczą w szkoleniach. Bo przy braku ich finansowania przez pracodawców wynikałoby, że koszt zdobywania wiedzy jest przerzucany na pracowników.
Przypominam, że obojętnie jaką pracę wykonuje pielęgniarka i położna, okresowe szkolenia z pierwszej pomocy powinny być obowiązkowe i w całości finansowane przez pracodawcę.

(photo Commons Creative licence)

 

Wykonywanie zawodów medycznych jest  związane z wysokiem ryzykiem nieumyślnego uszkodzenia ciała czy narażenie życia pacjenta, nad którym sprawujemy opiekę. Oczywiście różną mamy odpowiedzialność, bo jest wiele prac o różnym ryzyku czy odpowiedzialności. Jednak tak jak w przypadku szkoleń, zainteresowanie pracodawcy w ochronę swojego pracownika przed możliwymi odszkodowaniami jest zastanawiające. Do tematu ubezpieczeń zawodowych na pewno wrócimy, bo temat wymaga osobnego podejścia.

Inne benefity wskazane przez ankietowanych to karnety na zajęcia sportowo-rekreacyjne (4%), ryczałt na paliwo (2%), prywatna opieka medyczna(2%), telefon komórkowy (2%) i na samym końcu listy samochód służbowy, na który może liczyć 1% osób uprawiający zawód pielęgniarki czy położnej.

Nie dziwi subiektywna ocena sprawiedliwości otrzymywanego wynagrodzenia. Jest on wyraźnie negatywny ( 62%). Osoby, które są zadowolone lub zdecydowanie zadowolone wynosi 2-8%.

Co zatem trzyma ludzi przy tym zawodzie, skoro nie finanse czy inne ,, kokosy”?

Na pytanie o zadowoleniu z pracy mało jest osób zdecydowanie niezadowolonych.  Mimo niskiej płacy, trudnej stresującej pracy, małej ilości innych niematerialnych korzyści, wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej może dawać ogromną satysfakcję i duże zadowolenie z wykonywanego zawodu.

Niestety raport nie monitoruje stopnia zadowolenia na przestrzeni paru lat czy paru raportów.  Średni wiek osób wykonujących opisywane zawody szybko rośnie i coraz częściej występuje zjawisko wypalenia zawodowego. Trudno w tym wypadku pisać o zadowoleniu, kiedy brak już motywacji i zachęt do pracy.

  Mimo wszystko raport kończy się optymistycznie.  70% zadowolonych pracowników to bardzo dobry wynik.  Pamiętajmy zatem o obszarach wymagających poprawy: płacach, warunkach pracy, bezpieczeństwem i motywacją dla wszystkich już pracujących w zawodach pielęgniarki i położnej, jak i tych planujących swoją karierę w opiece medycznej.

 

Proszę zostaw odpowiedź

2 komentarze do wpisu „Płace pielęgniarek cz II”

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: