Płace pielęgniarek i położnych cz.I

Płace pielęgniarek i położnych cz.I

              Zebranie dokładnych danych na temat zarobków jest trudne. Część pracowników może zakłamywać dane, firmy też wolą nie dzielić się wiedzą na temat płac. Dlatego raporty dotyczące płac dla poszczególnych stanowisk są bardzo trudne do zebrania zawsze jest niebezpieczeństwo, że mogą być niedokładne lub przekłamane.

Jednakże duża ilość cząstkowych danych pozwala z dość dużą dokładnością ocenić trend wysokości zarobków i porównać np. medianę do swojej pensji.

Pamiętając o dużej ilości zmiennych, jak staż, forma własności przedsiębiorstwa czy chociażby dodatki za pracę zmianową, firma Sedlak & Sedlak udostępniła swój płacowy raport poświęcony pielęgniarkom i położnym.

W anonimowych badaniu wzięło udział 2165 pielęgniarek – zarówno kobiet 93 % – jak i mężczyzn. Duża badana grupa pozwoliła na w miarę dokładne i bliskie prawdy wyniki.

Mediana

Wartość uśredniona. O tyle wygodniejsza w użyciu zmienna niż wartość średnia, że możemy ocenić, ile osób w procentach ma zarobki mniejsze, a ile większe. Mediana zarobków w grupie pielęgniarek wynosi 2715 zł brutto. Jest to mediana, czyli 50% zarabia mniej, a 50% więcej. Najgorzej zarabiające pielęgniarki zarabiają poniżej 2300 brutto. Stanowi to 25% wszystkich pielęgniarek czyli co czwarty pracownik dostaje pensję tej wysokości lub mniej.  Na najwyższe zarobki pielęgniarek powyżej 3387 zł może liczyć 25% pielęgniarek.

Pozostałe 50% pracowników tej grupy zawodowej dostaje pensje od 2300  do 3387 zł.
I pewnie zdecydowana większość pielęgniarek znajdzie się
w tej grupie. Pamiętajmy cały czas, że jest to dokładnie 50% wszystkich pielęgniarek.

Czynniki, które mają wpływ na zarobki pielęgniarek, a które wskazały one same jako istotne przy kształtowaniu ich zarobków to wielkość pracodawcy ( ilość zatrudnionych pracowników), wykształcenie, staż pracy oraz region zatrudnienia. Raport jest z kwietnia tego roku. Pamiętajmy, że ustawa określająca minimalne uposażenie pracowników medycznych nie bierze pod uwagę informacji, jak staż pracy czy region zatrudnienia.

W części drugiej przyjrzę się m.in. benefitom czy innym gratyfikacjom otrzymywanym od pracodawcy.

 

 

Proszę zostaw odpowiedź

2 komentarze do wpisu „Płace pielęgniarek i położnych cz.I”

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: