O Nas / about Us

O nas / about us

Historia narodzin Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Misja

/english version below/

         Stowarzyszenie zwykłe Pielęgniarki Cyfrowe jest odpowiedzią na niezadowolenie naszych grup zawodowych (Pielęgniarek i Położnych) w obliczu działań oraz zaniedbań niszczących nasz zawód.

              Przy braku dialogu z każdej ze stron, członkowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu inicjują zmiany.

Misją nadrzędną jest zjednoczenie w działaniu wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na obecną rzeczywistość.

Zmiany powinny iść w kierunku odbudowy naszego wizerunku i należnego nam szacunku. Interesuje nas realna zmiana warunków pracy oraz ze szczególnym naciskiem bezpieczeństwo nasze oraz pacjentów.

Chcemy, by pielęgniarki i położne godnie zarabiały, to niezmiernie ważny problem, który spychany przez wiele lat na dalszy plan doprowadził do głębokiego kryzysu naszych zawodów.

                 Spotykany w zespołach mobbing jest niedopuszczalny. Chcemy monitorować przypadki mobbingu w placówkach opieki zdrowotnej, uświadamiać pracowników i pracodawców, jak bardzo negatywnie złe warunki pracy wpływają na jakość świadczonych usług.

                 Interesuje nas komunikacja,  rzeczowa rozmowa z każdym członkiem naszego Stowarzyszenia, który ma pomysły i chęć wyrażenia swojego zdania.

Podstawą do rozpoczęcia zmian jesteśmy my wszyscy i mamy nadzieję, że jako prężnie działająca grupa, już wkrótce okaże się, że mamy swój głos, który zmotywuje do działania decydentów.

Bez naszych zawodów niemożliwe jest zapewnienie obywatelom naszego państwa konstytucyjnego  prawa  do ochrony zdrowia.

Skład zarządu:

Prezes – Katarzyna Kowalska

Z-ca prezesa – Joanna Lewoniewska

Skarbnik – Piotr Romanowski

W głosowaniu jawnym w wyborach brali udział członkowie – założyciele:

Katarzyna Kowalska
Małgorzata Celej
Joanna Lewoniewska
Joanna Krysiak
Dariusz Osowski
Piotr Romanowski

The Association of Digital Nurses was founded in September last year, by a group of Nurses and Nurses – idealists from different parts of Poland, to build modern Polish nursing, promote the profession, raise its prestige, but primarily to consolidate the Nurses and Midwives environment.

We had ideas, we were full of enthusiasm and optimism.

One of the main goals of the Assosiation is wide cooperation with nursing students. We have carried out several educational campaigns, such as „Stop mobbing”, „Self-care” or „Occupational diseases”.

We collect data mainly by conducting surveys. The results of our research and authors articles of Association members are published on the official website of the Association, and also cited in the media.

On behalf of Nurses and Midwives, we apply for opinions to national consultants on issues and professional procedures bothering nurses and midwives, we provide substantive assistance, and we intervene in decision-making institutions about every matters that can concerne our professional group.

%d bloggers like this: