O Nas

               Stowarzyszenie zwykłe Pielęgniarki Cyfrowe jest odpowiedzią na niezadowolenie naszych grup zawodowych (Pielęgniarek i Położnych) w obliczu niszczących nasz zawód działań oraz zaniedbań.

              Przy braku dialogu z każdej ze stron,  MY PIELĘGNIARKI CYFROWE zaczniemy zmianę. Misją nadrzędną jest zjednoczenie w działaniu wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na obecną rzeczywistość.. Zmiany powinny iść w kierunku odbudowy naszego wizerunku i należnego nam SZACUNKU. Interesuje nas realna zmiana warunków pracy oraz ze szczególnym naciskiem na nasze bezpieczeństwo oraz naszych pacjentów. Chcemy odczarować płace pielęgniarek i położnych, to jest najważniejszy problem, który spychany przez wiele lat na plan dalszy doprowadził do głębokiego kryzysu naszych zawodów.

                Mobbing spotykany w pracy jest niedopuszczalny, chcemy monitorować przypadki mobbingu w opiece zdrowotnej, uświadamiać pracowników i pracodawców jak złe warunki pracy wpływają negatywnie na jakość świadczonych usług.

                 Interesuje nas komunikacja, ale nie górnolotne spotkania tylko rzeczowa rozmowa z każdym członkiem naszego stowarzyszenia, który ma pomysł i chęci do wyrażenia swojego zdania. Podstawą do rozpoczęcia zmian będziemy MY WSZYSCY i mam nadzieję że jako prężnie działająca grupa nagle okaże się, że mamy swój głos, który jednym chórem zmotywuje do działania decydentów.  Przypomnimy, że bez naszych zawodów nie jest możliwe zapewnienie obywatelom naszego państwa konstytucyjne prawo  do ochrony zdrowia.

Skład zarządu:

Prezes – Katarzyna Kowalska

 

Z-ca prezesa – Joanna Lewoniewska

 

 

 

Skarbnik – Piotr Romanowski

 

 

 

W głosowaniu jawnym w wyborach brali udział członkowie – założyciele:

Katarzyna Kowalska
Małgorzata Celej
Joanna Lewoniewska
Joanna Krysiak
Dariusz Osowski
Piotr Romanowski

%d bloggers like this:
Przejdź do paska narzędzi