Uznawanie dyplomu Pielęgniarki w Niemczech

Uznawanie dyplomu Pielęgniarki w Niemczech

Dziś napiszę o uznawaniu dyplomu pielęgniarskiego w Niemczech.

Jest to dość skomplikowane, ale wiadomo, na początku wszystko bywa trudne.

Instytucję zajmującą się nostryfikowaniem dyplomu można znaleźć tutaj: https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/index.php. (kliknij w lik).

Tam również znajdują się informacje, jakie dokumenty trzeba ze sobą zabrać.

Uznawane są wszystkie dyplomy, które zostały wydane  po 1 maja 2014 r.

Poniżej przedstawię Państwu dokumenty, które są niezbędne do nostryfikowania dyplomu w Niemczech (często w poszczególnych Landach, czyli odpowiednikach polskich województw, mogą się nieco różnić).

Potrzebne dokumenty:

 • podpisany wniosek o uznanie kwalifikacji
 • dyplomy ukończenia studiów
 • dyplom ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie z właściwej okręgowej izby pielęgniarskiej o przebiegu pracy zawodowej oraz o zgodności posiadanych kwalifikacji z normą unijną
 • aktualne prawo wykonywania zawodu w Polsce (po złożeniu dokumentów do nostryfikacji, z polskich izb można się wypisać)
 • życiorys w języku niemieckim
 • kopia paszportu lub dowodu osobistego
 • zaświadczenie od niemieckiego pracodawcy o chęci zatrudnienia danej osoby lub
 • potwierdzenie zameldowania w danym landzie lub
 • oświadczenie pracownika o zamiarze podjęcia pracy w danym regionie
 • pełny akt urodzenia
 • pełny akt małżeństwa
 • zaświadczenie o niekaralności z Polski oraz zaświadczenie o niekaralności z Niemiec, tzw. „Führungszeugnis” (można go uzyskać w Ratuszu w miejscu zameldowania, koszt z ok. 6 €)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (wystarczy lekarz ogólny, ale trzeba je uzyskać od lekarza w Niemczech, koszt ok. 12 €)
 • zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego na poziomie min. B2
 • ewentualnie kopie posiadanych świadectw pracy.

Wszystkie dokumenty muszą być oczywiście potwierdzone notarialnie przed skopiowaniem oraz przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w bazie danych tłumaczy przysięgłych (koszt zależy od tłumacza, miasta, ilości itd.,osobiście zapłaciłem 35 zł/strona).

Największym problemem jest posiadanie certyfikatu z znajomości języka niemieckiego B2, ponieważ urzędy uznają tylko certyfikaty z Instytutu Goethego albo Telc.

 

%d bloggers like this: