Kompetencje pielęgniarek cz.III Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Kompetencje pielęgniarek cz.III Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

W poprzednich artykułach omawiałam szczegółowo kompetencje pielęgniarki, która wchodzi do środowiska szpitalnego zaraz po studiach wyższych.

Poziom akademicki o profilu praktycznym gwarantuje odpowiednie przygotowanie absolwenta z uwagi na ogrom praktyk zawodowych.

W tej części opiszę naszą profesję od strony szkolenia specjalizacyjnego z dziedziny Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Aby przystąpić do kształcenia specjalizacyjnego należy spełnić określone warunki:

 • posiadać prawo wykonywania zawodu;
 • pracować w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;
 • posiadać lub uzupełnić w trakcie, obowiązkowe kursy: RKO, EKG, wywiad i badanie fizykalne. 

Szkolenie specjalizacyjne trwa standardowo około 2 lata i kończy się egzaminem państwowym.

Wykaz świadczeń zdrowotnych do jakich jest uprawniona pielęgniarka anestezjologiczna jest bardzo szeroki:

 • ocena przedoperacyjna dzieci i dorosłych (wywiad, badanie fizykalne, badania dodatkowe, analiza dokumentacji)
 • przygotowanie stanowiska do każdego rodzaju znieczulenia dzieci i dorosłych
 • przedoperacyjne przygotowanie dziecka i dorosłego (kaniulacja naczyń, podłączenie aparatury monitorującej, bezpieczeństwo ułożenia do różnych typów zabiegów operacyjnych)
 • monitorowanie pacjenta, w tym ocena poziomu znieczulenia podczas operacji
 • udział w wykonaniu śródoperacyjnej hemodilucji krwi pacjenta, 
 • udział w wykonaniu anestezji ogólnej i regionalnej,
 • udział w znieczuleniu w chirurgii ogólnej i przewodu pokarmowego, chirurgii naczyniowej, znieczuleniu w transplantologii, w urologii, w znieczuleniu w ginekologii i położnictwie, w neurochirurgii,  w torakochirurgii, w kardiochirurgii, w chirurgii dzieci,  w laryngologii i chirurgii głowy i szyi, w okulistyce, w znieczuleniu do specjalistycznych procedur zabiegowych i badań diagnostyczny
 • intubacja dotchawicza w sytuacjach nagłych
 • ekstubacja u pacjenta w bezpośrednim okresie pooperacyjnym,
 • nadzór nad dzieckiem i dorosłym w bezpośrednim okresie pooperacyjnym.
 • ocena stanu zagrożenia zdrowia i życia dziecka i dorosłego za pomocą badania fizykalnego oraz wyników badań dodatkowych
 • ocena stanu świadomości chorego z wykorzystaniem właściwych metod oceny u pacjenta dorosłego i dziecka (skal, schematów, klasyfikacji)
 • ocena poziomu sedacji u dziecka i dorosłego
 • ocena i utrzymanie drożności dróg oddechowych z uwzględnieniem różnych technik udrażniania dróg oddechowych 
 • nadzór i udział w terapii nad pacjentem dorosłym wentylowanym mechanicznie.
 • nadzór i udział w terapii nad dzieckiem wentylowanym mechanicznie
 • prowadzenie tlenoterapii biernej i czynnej z użyciem różnych technik
 • pobieranie próbek krwi do gazometrii tętniczej i włośniczkowej i jej interpretacja.
 • pobieranie materiału do analiz laboratoryjnych z obwodowych naczyń tętniczych
 • prowadzenie inwazyjnego monitorowania hemodynamicznego
 • udział w stosowaniu różnych metod terapii nerkozastępczej u dzieci i dorosłych. 
 • udział w terapii nad pacjentem dorosłym i dzieckiem wymagających specjalistycznych technik oczyszczania krwi (przygotowanie aparatu do zastosowania technik pozaustrojowego oczyszczania krwi, prowadzenie dokumentacji zabiegu i ocena bilansu)
 • udział w terapii dzieci i dorosłych poddanych zabiegowi pozaustrojowej wymiany gazów (prowadzenie protokołu zabiegu, pobieranie krwi do badań i analiza wyników badań gazometrycznych i koagulologicznych). 
 • udział w ocenie stanu odżywienia dziecka i dorosłego i prowadzenie leczenia żywieniowego pacjenta dorosłego 
 • prowadzenie inwazyjnego monitorowania ciśnienia śródczaszkowego płynu mózgowordzeniowego 
 • rozpoznawanie objawów śmierci klinicznej 
 • udział w rozpoznawaniu śmierci mózgowej
 • wykonywanie fototerapii u noworodka, 
 • interpretacja wyników posiewu materiału biologicznego i antybiogramów, 
 • rozpoznawanie ogniska epidemiologicznego i wdrażanie postępowania, 
 • ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i podjęcia decyzji o prowadzeniu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych,
 • wykonanie odbarczenia odmy prężnej, przy użyciu gotowego zestawu, w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, 
 • wykonanie konikopunkcji, przy użyciu gotowego zestawu, w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, 
 • wykonanie dojścia doszpikowego, przy użyciu gotowego zestawu, w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 
 • podanie leków i prowadzenie płynoterapii drogą doszpikową w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 • podjęcie i prowadzenie podstawowych i zaawansowanych technik resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji.
 • prowadzenie oceny i terapii bólu ostrego i przewlekłego (podawanie leków przeciwbólowych różnymi drogami, w tym z wykorzystaniem technik analgezji regionalnej) 

Zakres kompetencji i uprawnień jest bardzo duży,  zatem warto jest się pochylić nad możliwościami ich wykorzystywania, nie tylko w oddziałach intensywnego nadzoru, czy salach operacyjnych, kreatywność może nas zaskoczyć.

W jednym z artykułów w cyklu „Pielęgniarka ekstremalnie” przedstawiliśmy sylwetkę specjalisty w tej dziedzinie.

Zapraszamy już niebawem do następnego wpisu  pt. „Jak przebrnąć przez rejestrację w Systemie Monitorowania Kształcenia”.

Mgr Katarzyna Kowalska

Prezes SPC

Źródła:

http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/Szkolenia%20specjalizacyjne_1/Piel%C4%99gniarstwo%20anestezjologiczne%20i%20intensywnej%20opieki.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/kafelki/programy-ksztalcenia/szkolenia-specjalizacyjne.html
%d bloggers like this: