Normy zatrudnienia pielęgniarek na oddziałach psychiatrycznych.

„O pilną zmianę nowych zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień apeluje zarząd województwa opolskiego. Chodzi o zapisy dotyczące minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w opiece psychiatrycznej. Dyrektorzy szpitali zauważają, że zwiększone normy zatrudnienia w większości przypadków dalece odbiegają od rzeczywistych potrzeb w tym zakresie”. https://www.mp.pl/psychiatria/aktualnosci/ Na psychiatrii zmniejszyć zapisy dotyczące minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek … Czytaj dalejNormy zatrudnienia pielęgniarek na oddziałach psychiatrycznych.

%d bloggers like this: