Wspieramy pielęgniarki z Rzeszowa

Wspieramy pielęgniarki z Rzeszowa

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe wspiera w działaniach koleżanki Pielęgniarki z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. 

Sytuacja, którą od kilku miesięcy obserwujemy w doniesieniach prasowych i korespondencji z pracownikami i dyrekcją KSW nr 2 w Rzeszowie, nie podąża w kierunku oczekiwanego rozwiązania problemu.

Z niepokojem obserwujemy eskalację konfliktu.

Członkowie Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe popierają z całego serca Pielęgniarki z Rzeszowa. Uważamy, że działania kadry zarządzającej powinny mieć charakter integrujący, pro pracowniczy, ponieważ budowanie prawidłowych relacji w zespołach interdyscyplinarnych, to klucz do holistycznej i skutecznej opieki zdrowotnej nad pacjentem, co jest priorytetowym zadaniem dla każdej jednostki szpitalnej.

Żywimy nadzieję, że organ nadzorujący stanie na wysokości zadania i zadba o właściwe mediacje i dobre rozwiązania dla uczestniczących stron. 

Szanowne koleżanki i koledzy, powołując się na treść opublikowanego plakatu przez Związek Zawodowy Pielęgniarek Anestezjologicznych, jak i Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych serdecznie zachęcamy Was do uczestnictwa w manifestacji, która odbędzie się 18 stycznia o godz. 1100, przy ulicy Lwowskiej 60  w Rzeszowie

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: