Relacje w zespołach pielęgniarskich

Relacje w zespołach pielęgniarskich

Mobbing jest zjawiskiem powszechnie występującym w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia są grupą zawodową najbardziej narażoną na występowanie mobbingu.

Od grudnia 2017 roku Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe zajmuje się zjawiskiem mobbingu w ochronie zdrowia, prowadzi edukację oraz monitoruje relacje w zespołach pielęgniarskich.

W tym czasie przeprowadziliśmy już dwa badania dotyczące relacji w zespołach pielęgniarskich. Wyniki tych badań nie były zbyt optymistyczne.

Sytuacja w ochronie zdrowia jest wciąż bardzo dynamiczna. Kryzys kadrowy pracowników opieki zdrowotnej, zwłaszcza pielęgniarek i lekarzy, pogłębia się.

Czy w trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się polska ochrona zdrowia nadal w miejscach pracy spotykamy się z mobbingiem?

Uprzejmie prosimy o wypełnienie kolejnej anonimowej ankiety i szczere odpowiedzi.
Z góry serdecznie dziękujemy.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScExv_xEDEQdNdiwKym1WEWdjMs1_B8JCbT1JVwO-IKzehUiA/viewform

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: