I Ogólnopolska Konferencja    Pielęgniarka i Położna POZ                      pt. „ Rola i zadania pielęgniarki i położnej w realizacji świadczeń POZ”.

I Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarka i Położna POZ pt. „ Rola i zadania pielęgniarki i położnej w realizacji świadczeń POZ”.

Kolejna interesująca Konferencja pod patronatem Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe, realizowana przez Polskie Centrum Edukacji, odbyła się 27.11.2019 r. w Warszawie w siedzibie gościnnej Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie, która współuczestniczyła w jej organizacji.

Podstawowa Opieka Zdrowotna to fundament opieki zdrowotnej. To tu zazwyczaj odbywa  się pierwszy kontakt pacjenta z ochroną zdrowia. To do POZ pierwsze kroki kieruje rodzic z nowonarodzonym dzieckiem, a do ostatnich dni życia osoby w podeszłym wieku.

Podstawowa Opieka Zdrowotna to dział  bardzo obszernej wiedzy i dylematów.

Spotkanie z niewątpliwymi autorytetami pozwoliło nam rozwiać choć cząstkę wątpliwości i poszerzyć wiedzę na interesujące nas tematy.

Medycyna rodzinna to niewyczerpany zasób informacji teoretycznych i praktycznych niezbędnych do wykonywania świadczeń na rzecz społeczeństwa. To także aspekty prawne i administracyjne.

Dr n. o zdrowiu, Pani Małgorzata Dawidowska, z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych ds. pielęgniarstwa,  przybliżyła uczestnikom konferencji, czym jest akredytacja i jakie warunki powinna spełnić placówka, by udzielać świadczeń najwyższej jakości.

Dr n. med. Paweł Grzesiowski – ekspert w dziedzinie immunologii, terapii zakażeń, prezes zarządu Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń, przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa poruszył bardzo istotne zagadnienia dotyczące przechowywania i podawania szczepionek oraz dokumentowania wykonania szczepień ochronnych. . Tematem wykładu były także działania ruchów antyszczepionkowych.

Poruszony został problem dużego deficytu wiedzy rodziców na temat szczepień ochronnych dzieci, a także zalecanych szczepień dla dorosłych. Edukacja w zakresie tak ważnego tematu, jakim jest profilaktyka pierwszego rzędu powinna rozpoczynać się już w Szkołach Rodzenia, gdzie wciąż w programie polityki zdrowotnej edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” nie ma wiedzy zakresu o szczepieniach ochronnych.

Pani Dr Dorota Kilańska, pielęgniarka, m.in. adiunkt UM w Łodzi, Prezes Florencja Fundacja na rzecz Upowszechniania Cyfryzacji i Rozwoju Standardów Opieki, nauczyciel akademicki, ekspert w praktyce pielęgniarskiej w podstawowej opiece zdrowotnej, przedstawiła interesującą prezentację na temat modelu opieki koordynowanej w POZ oraz istotę Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP , standardu dla terminologii pielęgniarstwa,  która uporządkowuje nazewnictwo specjalistyczne, pozwalając precyzyjnie opisywać działania (interwencje) pielęgniarskie na podstawie zgromadzonego wywiadu.  Wprowadzenie ICNP niewątpliwie poprawiłoby jakość świadczeń pielęgniarskich.

Pan Marcin Kalisz, lekarz, Konsultant krajowy Województwa Mazowieckiego w dziedzinie medycyny rodzinnej omówił najważniejsze zasady współpracy pielęgniarek i położnych z lekarzem rodzinnym na podstawie zasad wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej oraz uprawnień. Podczas krótkiej dyskusji z prowadzącym wykład, uczestniczące w konferencji pielęgniarki podkreśliły istotę roli pielęgniarki i położnej w zespole terapeutycznym, w którym mimo, iż to pielęgniarka jest osobą najbliżej pacjenta i najściślej z nim współpracującą w procesie terapeutycznym, to lekarz uzyskał funkcję koordynatora zespołu.

Pani mgr Ewa Taranta, dyrektor i współwłaściciel Przychodni Rodzinnej w Białymstoku, doktorantka wydziału nauki o zdrowiu, wyjaśniła zasady kontraktowania świadczeń pielęgniarki POZ w trybie zawierania umów, warunków udzielania i zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej przez NFZ.

Z dużym zainteresowaniem spotkał się wykład Pani mgr Urszuli Jakubowskiej, pielęgniarki zajmującej się od wielu lat leczeniem ran. Na przykładach indywidualnych przypadków Pani Urszula przestawiła różne sposoby leczenia ran przewlekłych powstałych z różnych przyczyn.  

Zaś ważne kwestie prawne, dotyczące dokumentacji medycznej przedstawiła uczestnikom konferencji dr n. prawnych Pani Anna Augustynowicz.  W świetle zmieniających się często przepisów, podczas obowiązującego RODO,  informacje uzyskane podczas wykładu okazały się niezmiernie przydatne.

Warto nadmienić, że podczas konferencji mieliśmy także przyjemność wysłuchania wykładu, a także porozmawiania indywidualnego z przedstawicielami firmy Lek Seek, która wprowadziła na rynek program do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Gabinet Dr Widget.

Żywimy nadzieję, że to dopiero początek cyklu niezmiernie potrzebnych konferencji organizowanych przez Polskie Centrum Edukacji o tak rozległej i potrzebnej tematyce dotyczącej Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

  Joanna Lewoniewska

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: