III Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących

III Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących

To już trzeci termin szkolenia pt. „Zdrowie, ryzyko, zarządzanie”. Jesteśmy od 4 do 7 listopada 2019 roku w Krynicy – Zdrój. Organizatorem szkolenia jest Polskie Centrum Edukacji. Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe objęło wydarzenia patronatem.

Podczas szkolenia nasza prelegentka Joanna Lewoniewska przeprowadza wykład na temat mobbingu w ochronie zdrowia, opracowany na podstawie badań.

Poza naszym wystąpieniem odbywa się szereg niezmiernie interesujących wykładów:

  • „Wpływ środowiska pracy na funkcjonowanie pielęgniarek i zdarzenia niepożądane”
  • „Zasady minimalizowania ryzyka w zawodzie pielęgniarki/położnej”
  • „Wpływ diety na psychikę”
  • „Zdarzenia niepożądane a deficyt kadr pielęgniarskich”
  • „Jak szybko znaleźć, sprzęt porównać ceny i parametry”

Istnieje również możliwość wzięcia udziału w warsztatach:

  • „Zawodowa komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna”
  • „Sposoby odnawiania energii własnej, czyli jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu”.

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: