Relacja z konferencji „Lider e-zdrowia 2019”

Relacja z konferencji „Lider e-zdrowia 2019”

01.10.2019 w pięknym otoczeniu panoramy Warszawy z 38 piętra budynku Warsaw Spire przy Placu Europejskim 1, odbyła się Konferencja kończąca Konkurs „Lider e-zdrowia 2019” zorganizowany przez Dziennik Gazeta Prawna wraz Ministerstwem Zdrowia oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe było jednym z patronów tego konkursu.

Celem konkursu było promowanie dobrych praktyk w zakresie informatyzacji systemu ochrony zdrowia oraz upowszechnienie rozwiązania jakim jest e-recepta.

Konkurs skierowany był do personelu medycznego, który posiada uprawnienia do wystawiania recept.

Podczas konferencji wysłuchaliśmy wystąpienia Janusza Cieszyńskiego, podsekretarza Stanu w Ministerstwie zdrowia. Pan minister podkreślił, m.in., iż obecnie priorytetem jest przekonanie wszystkich pracowników medycznych, zarządzających i pacjentów do tego, że e-zdrowie to inwestycja, której nie można odwlekać. 

W związków z wymogami Unii Europejskiej wdrażanie systemu zostało przyspieszone. Przekonanie pacjentów i personel medyczny o korzyściach e-zdrowia będzie ogromnym sukcesem.

Podczas wydarzenia odbyły się także dwa panele dyskusyjne pt. „Dlaczego Polska potrzebuje informatyzacji w zdrowiu? E-recepta, e-skierowanie, e-zwolnienie odpowiedzią na wyzwania sprawnego państwa” i „Miejsce samorządów w cyfrowej rewolucji systemu lecznictwa”.

Bardzo interesująca była prezentacja case study: „Dobre praktyki cyfrowej rewolucji w systemie lecznictwa” wygłoszona przez Pana Pawła Żuka, prezesa Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach.

Na zakończenie konferencji odbyło się wręczenie dyplomów i statuetek laureatom konkursu oraz osobom i placówkom medycznym wyróżnionym za efektywność w wystawianiu e-recept.

Dla naszego środowiska pielęgniarskiego i położniczego bardzo satysfakcjonujące jest, że wśród laureatów znalazły się pielęgniarki POZ z Łomżyńskiego Centrum Medycznego.

??????

Serdecznie gratulujemy !

Joanna Lewoniewska

Ewelina Tymoszuk

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe

https://www.gazetaprawna.pl/konferencje/ezdrowie/galeria.html

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: