Wpływ zaniedbań systemu ochrony zdrowia na opiekę pielęgniarską nad pacjentami

Wpływ zaniedbań systemu ochrony zdrowia na opiekę pielęgniarską nad pacjentami

Obecnie, pacjenci są wymagający i w większości bardzo zorientowani w zakresie wiedzy o swojej chorobie. 

Aby sprostać oczekiwaniom pacjentów, personel pielęgniarski musi wykazać się pełnym profesjonalizmem w wykonywanych obowiązkach. Ponadto, pielęgniarki powinny zapewniać swoim pacjentom opiekę zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. 

Warto podkreślić, że niekwestionowany wpływ w całokształcie działań medycznych ma właśnie opieka pielęgniarska. Wpływa bezpośrednio na terapię oraz poczucie bezpieczeństwa pacjentów, stopień ich poinformowania i zadowolenia z pobytu w placówce ochrony zdrowia. Opieka pielęgniarska stanowi jeden z najszerszych obszarów świadczeń zdrowotnych, realizowanych w najbliższym i najbardziej bezpośrednim kontakcie z pacjentem. 

Pielęgniarstwo jest zawodem najbliższym pacjentowi. 

Pielęgniarki/rze zajmują się każdym, kto trafi do szpitala, czy przychodni, niezależnie od jego stanu majątkowego, czy społecznego, niezależnie od płci, rasy, czy wieku. 

Ponadto, pielęgniarki przeżywają ciężkie chwile razem ze swoimi pacjentami, a w trakcie pracy widzą i doświadczają wiele niezwykle przykrych sytuacji. 

Codziennie opiekują się ludźmi, dla których konkretny dzień jest tym najgorszym dniem w ich życiu. 

Wśród pacjentów są ofiary wypadków, eksplozji, poparzeń, złamań, są przed lub po zabiegach operacyjnych, są również Ci, którzy dopiero wymagają diagnostyki. 

Wśród pacjentów są ludzie wielu profesji, biedni, bogaci, matki, ojcowie, synowie, córki, dziadkowie lub osoby samotne, czy niepełnosprawne. Każdej z tych osób należy się poświęcenie jak największej uwagi, by prawidłowo rozpoznać problem i postawić diagnozę pielęgniarską, a następnie podjąć realne działania. 

To właśnie pielęgniarki pomagają nowo przyjętym pacjentom w adaptacji do warunków panujących na oddziale. Zapoznają pacjentów nowoprzyjętych z rozkładem pomieszczeń w oddziale, z chorymi w sali oraz regulaminem oddziału. Następnie informują o przysługujących im prawach pacjenta. 

Kolejno przyjmują pacjenta zakładając dokumentację i zbierając wywiad pielęgniarski. Każda z nich chciałaby robić to w miłej, życzliwej atmosferze z zapewnieniem warunków intymności i poszanowania godności. Personel pielęgniarski, z pewnością, stara się, by zabiegi pielęgnacyjno-terapeutyczne były wykonywane sprawnie i fachowo. Nie należy zapominać, że zgodnie z założeniami współczesnego pielęgniarstwa, pacjent powinien być współpartnerem w procesie pielęgnowania, mającym wpływ na realizację proponowanych przez personel działań. To pielęgniarka informuje i edukuje pacjenta. 

Powinna mu przekazać pełne informacje o stanie zdrowia, w zakresie koniecznym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej. Powinna udzielać również informacji w sposób jasny, zrozumiały i wyczerpujący odnośnie badań diagnostycznych, w zakresie ich celu i ich przebiegu, pomagać w przygotowaniu i uzyskać zgodę na wykonanie wszelkich działań, czynności, zabiegów. 

Niestety, niedomagania systemu i realia szpitalne powodują, że wykonanie powyższych czynności, zgodnie z założeniami nie zawsze jest możliwe w pełni do zrealizowania. 

Wynika to z ogromnych braków kadrowych, przemęczenia, wieloetatowości, pracy pod presją czasu i ciągłym stresie

Z tego powodu cierpią pacjenci. Zabiegany personel musi wybierać i priorytetyzować zadania. 

Zbyt małe nakłady na Ochronę Zdrowia coraz częściej doprowadzają do tego, że chorzy umierają w kolejkach. 

Na terminy do specjalistów oczekuje się latami. Jako naród powinniśmy egzekwować od rządzących wywiązywanie się z programów wyborczych. 

Dziś, jako obywatele prosimy o ponadpolityczny konsensus i realne działania dla dobra nas, wszystkich obywateli. 

Dość „kiełbasy” wyborczej i pustych obietnic. 

Bierzmy sprawy w swoje ręce. 

Dołączmy do postulatów akcji #PolskaToChoryKraj (kliknij) skierowanych na poprawę sytuacji w zakresie opieki zdrowotnej w Polsce.

Pozdrawiam,

Członek Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe, autorka bloga Pielęgniarką Być

Ewa Cieślik

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: