Pamiętamy. Godzina 17.00, 01. 08. 1944 roku.

Pamiętamy. Godzina 17.00, 01. 08. 1944 roku.

Godzina „W” – kryptonim dnia i godziny rozpoczęcia w Warszawie akcji „BURZA”, czyli rozpoczęcia Powstania Warszawskiego.

Dane szacunkowe mówią, że w tym przedsięwzięciu wzięło udział 6800 pielęgniarek i sanitariuszek, 1210 lekarzy. 225 szpitali, 120 jednostek polowych i 200 punktów opatrunkowych. Sanitariuszki działały również w patrolach.

Przedstawiamy Państwu fragment biografii pielęgniarki- bohaterki, która została nagrodzona w tym roku statuetką ,,Cierpiącym przywrócić nadzieję”.

Pani Wacławie przekazała ją 4 kwietnia tego roku na konferencji w Łodzi prezes Zofia Małas.

Wacława Kamieńska: warszawianka, pochodziła z rodziny wojskowej, uczęszczała do Gimnazjum Zrzeszenia Nauczycieli Szkół Średnich w Piotrkowie, należała do harcerstwa, przygotowywana w licznych kursach do ewentualnej wojny, a jej wybuch, uniemożliwił dalszą naukę.
1 września 1939 r. stawiła się na rozkaz. Przechodząc dalej w jej biografii:

Tekst źródłowy:

Koniec lipca 1944 r. przyjechała do Piotrkowa z meldunkami dotyczącymi Akcji ,,Burza’’. Wybuchło Powstanie Warszawskie, ,,Wacia‘’ miała przydział do szpitala na ul. Śliskiej razem z koleżanką Marią Siarkiewicz. Jednak do Warszawy nie mogła już się przedostać. Z wielką ofiarnością włączyła się w pomoc potrzebującym. Do Piotrkowa przybywały transporty z wypędzonymi mieszkańcami Warszawy, wśród nich byli przemyceni z obozu w Pruszkowie Powstańcy Warszawscy. Ponad dwadzieścia tysięcy ludzi potrzebowało natychmiastowej pomocy humanitarnej. ,,Wacia’’ pracowała niestrudzenie w punkcie sanitarnym na dworcu kolejowym oraz w izbach chorych utworzonych przy kościołach Dominikanów i ,,Fara’’. Udzielała pomocy przedlekarskiej, rozdawała żywność, odzież oraz pomagała w rozlokowaniu uchodźców w mieszkaniach w mieście i w okolicznych miejscowościach. Po wyzwoleniu Piotrkowa 17/19 stycznia 1945 pracowała w szpitalu polowym PCK.”

Pełna biografia

Pani Wacława przez całe swoje życie służy drugiemu człowiekowi i Ojczyźnie. Jest zaangażowana w pracę z młodzieżą propagując nieprzemijające idee czerwonokrzyskie oraz umiłowania Polski, jest mimo sędziwego wieku aktywna w środowiskach kombatanckich i pielęgniarskich.

To tylko jedna z wielu historii. Ponieważ nie mamy możliwości przedstawić wszystkich znanych i nieznanych nam pielęgniarek, położnych i sanitariuszek polecamy zajrzeć do:

Wirtualnego muzeum pielęgniarstwa polskiego”

Fotografie wykorzystane w grafice pobrano: z http://www.wmpp.org.pl

Źródła:

http://www.wmpp.org.pl

https://lekarzepowstania.pl/

https://nipip.pl/

https://www.gov.pl/web/zdrowie/sluzba-medyczna-w-powstaniu-warszawskim

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: