Spotkanie liderów Pielęgniarek i Położnych

Spotkanie liderów Pielęgniarek i Położnych

W dniu 23.07.2019 r. doszło do niezwykłego integracyjnego wydarzenia,  zorganizowanego przez Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe.

Osoby, które wzięły w nim udział to ludzie, którym zależy, by pielęgniarstwo i położnictwo chylące się obecnie ku upadkowi podniosło się z kryzysu i zyskało nie tylko nowe kadry, ale stało się prestiżowym i nowoczesnym zawodem.

Uczestnicy spotkania to praktycy, czynnymi zawodowo. W różny sposób, zależnie od swoich kompetencji, pracują w naszych zawodach. Dostrzegają problemy i chcą je rozwiązywać, nie zatrzymując się na etapie ,,narzekania’’, czy na demotywujących ocenach. To także studenci i młodzi adepci rozpoczynający swoją ścieżkę zawodową w pielęgniarstwie, którzy chcą tu, w Polsce rozwijać swoje ambicje i umiejętności zawodowe. 

Również Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Komputerowych i Medycznych swoją gościnnością stworzyła bardzo dobre warunki do spotkania i prowadzenia rozmów.

Na początku rozmów podjęto próbę określenia przyczyn obecnej sytuacji, określenia problemów, by przejść do następnego etapu, czyli rozważań w kwestii zaplanowania podjęcia kroków w celu zatrzymania procesu destabilizacji i dążenia do pozytywnych zmian.

Wszyscy uczestnicy spotkania swoim poważnym podejściem do problemów, prowadząc merytoryczną dyskusję, udowodnili, że rozmowy w gronie zróżnicowanej wiekowo, zróżnicowanej doświadczeniem zawodowym oraz  pozycji zajmowanej w pielęgniarstwiesą możliwe i bardzo potrzebne.

Spotkanie zakończyło się uzyskaniem konstruktywnego i spójnego stanowiska, co do dalszych działań. Uzyskaliśmy również deklarację woli i konieczności kolejnych spotkań oraz wspólnych działań na rzecz środowiska.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w tym niezmiernie ważnym spotkaniu, poświęcony czas, a także za nadzieję, jaką wniosło w nasze dążenia do budowania jedności, solidarności i wzajemnego szacunku wśród pielęgniarek i położnych.

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe

                                        łączy, integruje i wspiera

wszelkie działania na rzecz rozwoju nowoczesnego pielęgniarstwa.

Proszę zostaw odpowiedź

1 komentarz do wpisu “Spotkanie liderów Pielęgniarek i Położnych”

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: