Międzynarodowy Dzień Położnej

Międzynarodowy Dzień Położnej

5 maja

Międzynarodowy Dzień Położnej

Położna to samodzielny specjalista w zakresie opieki nad kobietą w każdym okresie jej życia.

Do połowy XVIII wieku, czyli do czasów, w których zaczęły intensywnie rozwijać się nauki medyczne, pomoc przy narodzinach spoczywała na kobietach, które czerpały swoją wiedzę przekazywaną ustnie z pokolenia na pokolenie wykorzystując medycynę ludową.

Były to osoby z ogromnym i jakże potrzebnym doświadczeniem. Nazywane były akuszerkami. Akuszerkę nazywano również „babką”. Była to zwykle starsza kobieta, która sama rodziła co najmniej kilka razy.

Porody były przyjmowane głównie w domach, przy asyście wyłącznie kobiet. Wynikało to z hierarchicznego podziału ról w społeczeństwie, ale również z przesądów, które do dzisiaj można spotkać w niedużych społecznościach, bardziej odciętych od cywilizacji.

Dopiero w XX wieku nastąpił rozwój położnictwa jako osobnej nauki. Zaczęły powstawać pierwsze szkoły kształcące położne, ale mimo tego położnictwo stało się wówczas domeną lekarzy. Porody, w większości przypadków, zaczęły odbywać sięw warunkach szpitalnych, dzięki czemu znacznie obniżyła się śmiertelność matek i noworodków. Jednakże w tych latach zaczęto kobiety traktować przedmiotowo, a położne w dużej mierze odsunięto od rodzących, co umniejszyło ich rolę.

Od kilku lat wdrażana idea humanizacji porodu zakłada, że każda kobieta powinna mieć prawo do pozytywnego doświadczenia porodu i do troskliwej opieki świadczonej przez wykwalifikowany personel medyczny. Wprowadzenie standardów  miało na celu przede wszystkim poprawę jakości opieki okołoporodowej, a także zmniejszenie medykalizacji porodów w Polsce, o co obecnie walczą położne, wysoko wykształcone specjalistki, posiadające szerokie kompetencje.

Obecnie, położna/położny (bowiem coraz częściej profesja ta cieszy się powodzeniem wśród mężczyzn) to osoba, która ukończyła uznawane przez państwo studia na kierunku położnictwa oraz uzyskała niezbędne kompetencje do uzyskania prawa wykonywania zawodu położnej/położnego, udzielająca świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych, oraz z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem.

Położna musi posiadać szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie ginekologii, pediatrii oraz samego położnictwa.

Zawód położnej, w świetle obowiązujących przepisów jest zawodem regulowanym, medycznym i  samodzielnym, wymagającym ciągłego, ustawicznego kształcenia i  doskonalenia, chronionym ustawą z 2011 r. (z późniejszymi zmianami).

Do kompetencji położnej m.in. należą:

 • rozpoznawanie ciąży,
 • kierowanie na badanie konieczne do wczesnego rozpoznania ciąży podwyższonego ryzyka,
 • monitorowanie płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej,
 • opieka nad kobietą w ciąży fizjologicznej,
 • prowadzenie fizjologicznego porodu i połogu,
 • badanie i opieka nad noworodkiem i niemowlęciem do 6 tygodnia życia,
 • wsparcie i edukacja w zakresie laktacji
 • edukacja zdrowotna kobiet (oraz ich rodzin) w zakresie m.in. przygotowania do życia w rodzinie i metod planowania rodziny,
 • doradztwo dietetyczne w ciąży,
 • podejmowanie koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym ręczne wydobycie łożyska i przyjmowanie porodu z położenia miednicowego,
 • profilaktyka chorób kobiecych i patologii położniczych.

Położna ma prawo także do samodzielnego udzielania określonych świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Położna to odpowiedzialna profesjonalistka, która pracuje wspólnie z kobietami, dając im niezbędne wsparcie, opiekę i informacje podczas ciąży, porodu i połogu, prowadzi poród na własną odpowiedzialność i zapewnia opiekę noworodkowi i niemowlęciu. Położna współpracuje z innymi położnymi i członkami interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego w sprawowaniu opieki nad kobietami i ich rodzin.

Na terenie Polski jest 37568 zarejestrowanych położnych (stan na 31.12.2017). Do 2020 roku 8799 z nich nabędzie prawa do emerytury. Średnia wieku to 51 lat.

Źródła:

https://nipip.pl/wp-content/uploads/2017/03/Raport_druk_2017.pdf

https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82o%C5%BCna
https://www.rodzicpoludzku.pl/images/rzecznictwo/RAPORT_Medykalizacja_porodu_w_Polsce_2017.pdf

Wszystkim Położnym, zarówno Paniom, jak i Panom, z okazji Ich święta

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe życzy

wiele satysfakcji z wykonywania tego pięknego zawodu, uznania ich kompetencji i pracy poprzez gratyfikacje finansowe, uśmiechu na co dzień i sukcesów również w życiu prywatnym.

🏵

Szczególne życzenia kierujemy dla Położnych,

które są członkami naszego Stowarzyszenia.

Dziękujemy, że jesteście z nami!

Proszę zostaw odpowiedź

2 komentarze do wpisu „Międzynarodowy Dzień Położnej”

 1. W Polsce zawód trochę współcześnie niedoceniany. Większość kobiet, które znam swoje ciążę miały prowadzone od początku do końca przez ginekologa. W Holandii, gdzie mieszkam każda zdrowa ciąża od rozpoznania do porodu i połogu prowadzona jest właśnie przez położne. Popularnym jest również tutaj poród domowy, co w Polsce odchodzi w zapomnienie. I chociaż mój poród odbierał ginekolog ze względu na konieczność wywołania oksytocyną 2 tygodnie po terminie, to jednak od początku dokońca przez ciążę prowadziły mnie położne i za ten okres serdecznie im dziękuję

 2. położna to samodzielny zawód !!! a nie specjalista
  szkoły położnych powstały w XVI wieku
  od 1928 r istniało rozporządzenie o położnych

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: