XXIV Międzynarodowy Kongres Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia OSOZ

XXIV Międzynarodowy Kongres Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia OSOZ

9 kwietnia 2019 

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Dzisiaj, tj. 09.04.2019 r. przedstawicielki Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe biorą udział w XXIV Kongresie Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia.

W panelu dotyczącym norm zatrudnienia Pani wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska przedstawiła aktualną sytuację pielęgniarek zatrudnionych w placówkach medycznych podając do wiadomości, iż zatrudnienie pielęgniarek w placówkach ma od kilku lat tendencję wzrostową.

Zwróciła się także z prośbą, by wszelkie nieprawidłowości związane z nierespektowaniem przez pracodawców minimalnych norm zatrudnienia zgłaszać do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych oraz do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych telefonicznie, bądź przez gotowy formularz mailowy.

Link do formularza → http://nipip.pl/zglos-nieprawidlowosci-dotyczace-podwyzek-zasadniczego-wynagrodzenia-dla-pielegniarek-i-poloznych/

Przydatne linki:

OSOZ – ogólnopolski System Ochrony Zdrowia

https://www.osoz.pl/osoz/web/osoz-cms

Urząd Ochrony Danych Osobowych

https://www.uodo.gov.pl/pl

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: