Warsztaty – szczepienia ochronne – bariery i możliwości

Warsztaty – szczepienia ochronne – bariery i możliwości

W dniu 14.03.2019r. w Warszawie odbyły się warsztaty poświęcone identyfikacji barier i możliwości ich pokonywania w dostępie do szczepień ochronnych w szczególności szczepień zalecanych adresowanych do osób dorosłych.

Organizatorem spotkania był Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy oraz THINKTANK.

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe reprezentowała Pani Ada Wójcik.

Po krótkim wprowadzeniu obejmującym informacje o przykładach postępowania
antyszczepionkowego w Polsce oraz prezentacji istniejących rozwiązań organizacyjnych zwiększających dostępność do szczepień z perspektywy europejskiej, zaprezentowano propozycję szczegółowych rozwiązań systemowych wraz z zestawem niezbędnych działań prawnych i organizacyjno – edukacyjnych do ich osiągnięcia.

Wśród propozycji, które w istotny sposób mogą poprawić dostęp do szczepień wyróżniono nadanie pielęgniarkom kompetencji do kwalifikowania pacjentów do szczepień oraz wykonanie tego świadczenia bez zlecenia wraz udokumentowaniem.

Zmiana tych kompetencji będzie wymagała upoważnienia ustawowego, czyli zmiany ustawy o chorobach zakaźnych oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

W komentarzach, propozycję tę uzasadniono posiadaniem przez pielęgniarki umiejętności koniecznych do przeprowadzenia badania fizykalnego, co obecnie wykorzystywane jest  przy podejmowaniu decyzji o przepisaniu leków na receptę.

Wydaje się to zupełnie poprawną argumentacją oraz znakomicie odciążającą lekarza POZ w wykonywaniu jego zadań.

Pracując nad tym tematem, zwróciłam uwagę na potrzebę opracowania standardu takiego badania jako, że nowe świadczenie wiąże się również z odpowiedzialnością.

W toku dyskusji uczestnicy warsztatu zaproponowali wsparcie zachęcające do nowej aktywności poprzez wycenę świadczenia, jako osobne, poza kapitacją lub w formie porady pielęgniarskiej, która  obecnie znajduje się w fazie wyceny w AOTMiT .

Niezależnie od proponowanych rozwiązań z udziałem pielęgniarki, w roboczych dyskusjach pojawiły się inne propozycje:

  • należałoby rozwiązać problem braku możliwości obrotu szczepionkami przez podmioty lecznicze i praktyki, przy jednoczesnym obciążeniu pacjenta kosztami szczepionki.

Dotyczy to sytuacji, gdy pacjentowi zostanie zaoferowana szczepionka w podmiocie leczniczym/praktyce, a podmiot nie może oficjalnie sprzedać szczepionki pacjentowi.

Zwraca się uwagę na fakt braku pewności właściwego przechowywania szczepionki podczas transportu przez samego pacjenta, a co za tym idzie skuteczności jej działania po podaniu w przychodni. Byłoby właściwiej zaoferować ją zainteresowanemu w przychodni bez odsyłania go do apteki.

  • Bardziej kontrowersyjna propozycja dotyczy wykonywania szczepień na terenie aptek przez lekarzy i pielęgniarki praktyki, czyli w miejscu wezwania, co wymaga tworzenia dodatkowej spełniającej wymagania przestrzeni oraz wykonywania świadczenia przez farmaceutów, którym należałoby zapewnić zmianę kształcenia i nowe kompetencje zawodowe.

Propozycja pojawiła się w związku z tworzeniem zmian w ustawie o zawodzie farmaceuty i poszukiwaniu nowych kompetencji zawodowych dla grupy wykształconych pracowników nie wykonujących już samodzielnie leków w aptekach.

Przykłady takich działań pochodzą z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Portugalii, Irlandii, Danii, Francji, gdzie szczepienia w aptekach wykonywane są przez pielęgniarki i farmaceutów.

Należy zaznaczyć, że w/w podane w skrócie propozycje wraz z postępowaniem zwiększającym świadomość społeczeństwa np. przez portal „Zaszczep się wiedzą”, będą stanowiły rekomendację dla decydentów do wdrożenia zmian w systemie ochrony zdrowia – zmian przeciwdziałających dezinformowaniu społeczeństwa przez ruchy antyszczepionkowe, a także będą wpływały na podniesienie stanu zdrowia całej populacji.

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: