Relacja z IV Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Relacja z IV Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

W dniu 23.02.2019 w Łodzi odbyło się IV Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe.

Dla wszystkich chętnych członków SPC,  którzy nie mogli wziąć udziału osobiście, IV Walne Zebranie było transmitowane online. Każdy członek Stowarzyszenia otrzymał wcześniej, drogą elektroniczną zaproszenie do oglądania transmisji.

Podczas zebrania,  większością głosów członków SPC przyjęto nowe uchwały dotyczące bieżącej działalności Stowarzyszenia.

W Walnym Zebraniu wzięło udział 14 członków. Prowadzącą spotkanie była Pani Prezes Katarzyna Kowalska, a protokolantem Pani Ewelina Tymoszuk.

Najważniejszą uchwałą było podjęcie decyzji o przekształceniu Stowarzyszenia Zwykłego Pielęgniarki Cyfrowe na Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe rejestrowe.

W wyniku głosowania obecnych na Walnym Zebraniu członków, prezesem nowo utworzonego Stowarzyszenia została  Pani Katarzyna Kowalska.

Podczas głosowania wybrano również nowy Zarząd Stowarzyszenia:

  • Pani Joanna Lewoniewska – Wice Prezes
  • Pani Ewa Kacprzak-Czerska- Wice Prezes
  • Pani Ewelina Tymoszuk – Sekretarz

Powołano także Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia. W skład Komisji zostały wybrane:

  • Pani Violetta Hain,
  • Pani Ada Wójcik.

Podczas zebrania przyjęto również:

  • Nowy Statut Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe.
  • Sprawozdania finansowe za ubiegły rok
  • Uchwałę stanowiącą o  dofinansowaniu do wyjazdów na konferencje, sympozja dla osób reprezentujących SPC, oraz
  • Uchwałę podnoszącą wysokość składki członkowskiej od 2020 r.

Dla członków SPC składka roczna wynosić będzie 96 zł. rocznie, płatna raz w roku lub w wyjątkowych wypadkach w dwóch ratach półrocznych.

Przed Stowarzyszeniem Pielęgniarki Cyfrowe wiele zadań i ogrom pracy na rzecz polskiego pielęgniarstwa.

Zapraszamy zatem serdecznie w nasze szeregi, wszystkich, którym leży na sercu dobro naszego zawodu.

Fotorelacja:

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: