Opieka pielęgniarska w Polsce – zapowiedź IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

Opieka pielęgniarska w Polsce – zapowiedź IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

Już 7 – 8 marca 2019 roku odbędzie się

IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych.

To dwa intensywne dni poświecone zagadnieniom z zakresu opieki zdrowotnej, gdzie będą mieli okazję wypowiedzieć się i podzielić swoimi spostrzeżeniami specjaliści i eksperci z różnych kręgów.

7 marca 2019 r. w godz. 14:30 – 16:00 odbędzie się sesja poświęcona opiece pielęgniarskiej w Polsce.

Jako prelegenci wystąpią przedstawiciele zawodu pielęgniarki, które na co dzień reprezentują ważne organy władzy samorządowej, zajmują się pracą naukową, jak i również są prezesami własnych przedsiębiorstw czy stowarzyszeń, a także praktykami przy łóżku chorego.

To będzie doskonała okazja do spotkania, bliższego poznania, konstruktywnej dyskusji, wymiany zdań, przedstawienia zajmowanych stanowisk i wyciągnięcia wniosków.

Podczas dyskusji prelegenci pochylą się nad następującymi tematami:

• Rola pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej – przegląd najważniejszych  wyzwań dotyczących tej grupy zawodowej

• Założenia Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

• Warunki pracy i płacy – podwyżki i co dalej?

• Ścieżki awansu zawodowego pielęgniarek i położnych

• Normy zatrudnienia pielęgniarek – przepisy i rzeczywistość

Propozycje tematów są bardzo interesujące. Warto rozwinąć każdy z nich, wysłuchać co koleżanki z branży mają do powiedzenia.

Pielęgniarstwo to ostatnio gorący temat, bowiem zegar tyka…

Średnia wieku pielęgniarek i położnych na obecną chwilę to powyżej 50 lat.

Nieuchronnie zbliża się „dziura pokoleniowa”, a załamanie systemu opieki zdrowotnej plasuje się na 2025 rok.

Jednak oficjalne komunikaty ze strony organów samorządowych poparte danymi statystycznymi są pozytywne, bowiem mówią o:

  •  zwiększeniu zainteresowania kierunkiem pielęgniarskim na uczelniach medycznych ,
  • co rok zwiększa się ilość osób odbierających prawo wykonywania zawodu,
  •  powrotach zza granicy,
  • wzroście wynagrodzeń…

Niestety nikt nie podkreśla, że obecnie, system funkcjonuje, bowiem w zawód, szczególnie pielęgniarki wpisana jest wieloetatowość.

Około 80% pielęgniarek deklaruje pracę w dwóch miejscach pracy.

Zatem, warto zastanowić się, jakie niesie to za sobą konsekwencje, jakie jest ryzyko popełnienia błędu, i jak długo zdrowie pracujących ponad siły pielęgniarek i położnych pozwoli na „łatanie dziur” w grafikach.

Kolejnym ważnym aspektem są warunki pracy i płacy.

Choć w styczniu 2019 roku weszły w życie minimalne normy zatrudnienia, to wciąż mówimy o minimalnych obsadach personelu, czyli także minimalnym bezpieczeństwie pracy  i minimalnym bezpieczeństwie pacjentów.

Dyrektorzy placówek medycznych, chcąc utrzymać się na rynku, muszą w swoich ofertach pracy kierowanych dla personelu pielęgniarek i położnych być bardzo konkurencyjni. Może wówczas doceniona zastanie rola pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym i możliwość wykorzystania jej kompetencji. Może tylko w momencie postawienia przed faktem „być albo nie być”, pielęgniarka będzie zyskiem, a nie kosztem. 

Przed pielęgniarstwem stoi szereg możliwości, to profesja, której kompetencje nie powinny być marnotrawione jedynie na wykonywanie zleceń lekarskich, czy podstawowych czynności pielęgnacyjnych przy łóżku chorego.

Obecnie, niezbędne będzie wdrażanie do praktyki zawodów pomocniczych, np. opiekuna medycznego, którego pracę może koordynować pielęgniarka, a także zakup sprzętu wspomagającego pracę pielęgniarki.

Aby pielęgniarstwo w Polsce, miało szanse prężnie się rozwijać musi wejść na drogę współpracy i partnerstwa na płaszczyźnie lekarz – pielęgniarka.

Pielęgniarki są cennym ogniwem procesu leczenia, i warto wdrażać do praktyki szereg kompetencji zdobywanych podczas kształcenia akademickiego, czy też w różnych formach kształcenia podyplomowego.

Wyzwaniem dla pielęgniarstwa w ramach strategii rozwoju zawodu będzie porada pielęgniarska. Mam nadzieję, że przedstawione finansowanie znajdzie praktyków do jej wykonywania.

Obecnie, płace w zawodzie pielęgniarki delikatnie wzrosły, jednak to nie jest szczyt marzeń i nie przekłada się na odpowiedzialność zawodową, czy posiadane kompetencje.

Warto określić ścieżkę rozwoju zawodowego, podział wykonywanej pracy względem zdobytych kwalifikacji i określenie widełek płacowych.

Środowisko pielęgniarek i położnych na co dzień narażone jest na wiele czynników obciążający zarówno emocjonalnie jak i fizycznie. Wiele z nas doświadcza w miejscu pracy przemocy, fali mobbingu, i pozostaje z tym samemu, bo nie może liczyć na wsparcie psychologiczne.

Wielu adeptów ma problem z adaptacją zawodową, bowiem nie ma czasu, ani zbyt dużej ilości personelu, by wdrożyć do systemu i specyfiki pracy na zasadzie mentoringu, czy coachingu.

Środowisko boryka się z wieloma problemami, które przy braku długofalowej strategii będą jedynie się pogłębiać.

Również prawidłowy przekaz do społeczeństwa odnośnie praktyki pielęgniarki, kształtować będzie prestiż zawodu i jego poszanowanie. Jeśli chcemy, by obecne pokolenia  pielęgniarek były zastępowalne, a proces leczenia miał szansę realizacji, należałoby rozpocząć kampanie promocji zawodu pielęgniarki i położnej.

Tylko przemyślane zarządzanie zasobami ludzkimi jest w stanie poprawić obecną sytuację.

Cieszę się, że grono prelegentów to same pielęgniarki, które będą miały szansę przedstawić te tematy z różnej pozycji. To będzie niepowtarzalna okazja, by porównać, jak przepisy i wizje na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Szczegółowe informacje odnośnie sesji:

Dzień 1

Dzień 2

Ewa Cieślik

Członek Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Autorka bloga Pielęgniarką Być

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: