„Polityka zdrowotna w Polsce- na ile w służbie pacjentom?”- relacja z konferencji jubileuszowej WHC w Warszawie.

„Polityka zdrowotna w Polsce- na ile w służbie pacjentom?”- relacja z konferencji jubileuszowej WHC w Warszawie.

W dniu 15 lutego 2019 r. przedstawicielki Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe uczestniczyły w Konferencji Jubileuszowej pt. „Polityka zdrowotna w Polsce – na ile w służbie pacjentom?” organizowanej przez Fundację Watch Health Care.

Fundacja Watch Health Care (WHC) została założona w roku 2010. Inspiracją powstania Fundacji Watch Health Care był narastający deficyt w ochronie zdrowia, rozumiany jako dysproporcja pomiędzy zawartością koszyka świadczeń i wielkością środków finansowych ze składki na ubezpieczenie podstawowe, przeznaczanych na świadczenia zdrowotne w Polsce, czego skutkiem jest szczególnie bolesne pozbawienie lub ograniczenie chorym dostępu do podstawowych świadczeń zdrowotnych.

Misją Fundacji Watch Health Care jest miedzy innymi dostarczenie szerokiej, wiarygodnej i opartej na dowodach naukowych informacji na temat dysproporcji pomiędzy zawartością koszyka „gwarantowanego” oraz środkami na jego realizację, a także o konsekwencjach tak rozumianego deficytu w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. Misja Fundacji to także dostarczenie rzetelnej informacji chorym: do jakich świadczeń i procedur medycznych mogą spodziewać się ograniczeń w dostępie.

Podczas konferencji Pan Cezary Pruszko, przedstawiciel współpracującej z Fundacją firmy MAHTA,  przedstawił prezentację najnowszego Barometru WHC.

Sam Barometr WHC  ma na celu monitorowanie zmian w zakresie dostępu do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych.

Prezentuje informacje dotyczące zmian w zakresie czasu oczekiwania na podstawowe świadczenia zdrowotne na kilku poziomach:

 • zbiorczo dla wszystkich świadczeń w Polsce,
 • zbiorczo dla świadczeń w poszczególnych dziedzinach medycyny oraz
 • dla wybranych świadczeń wskaźnikowych w danej dziedzinie medycyny.

Czas oczekiwania na wizytę u specjalisty, wykonanie badania diagnostycznego, zabiegu rehabilitacyjnego bądź operacyjnego monitorowane są w kilkudziesięciu dziedzinach medycyny, a prezentowane średnie wyznaczane są na losowej próbie świadczeniodawców z całej Polski.

Wybrane z koszyka gwarantowanego, wskaźnikowe świadczenia poddawane są okresowemu monitorowaniu.

Jak te dane przedstawiają się w chwili obecnej?

Niestety Polacy średnio na wizytę do specjalisty muszą czekać około 4 miesięcy.

Najgorzej wygląda sytuacja w przypadku dostępu do:

 • endokrynologa, (czas oczekiwania nawet do 24 miesięcy),
 • kardiologa dziecięcego (około 12 miesięcy),
 • ortodonty (około 10 miesięcy).

Najkrótszy czas oczekiwania to:

 • pediatra,
 • geriatra oraz
 • neonatolog.

Autorzy Barometru, spośród 39 dziedzin medycyny, w 10 odnotowali poprawę dostępności (m.in. kardiologa oraz hepatologa), natomiast w 18 dostępność uległa pogorszeniu, m.in.:

 • chirurg naczyniowy,
 • ortopeda, czy
 • kardiolog dziecięcy.

Pełny raport barometru dostępny: www.korektorzdrowia.pl/barometr.

Kolejnym punktem konferencji była debata systemowa pt. „Recepta na zdrowie, czyli priorytety dla polityki zdrowotnej w Polsce”. Wzięli w niej udział: wiceminister zdrowia Zbigniew Król, były wiceminister zdrowia Marcin CzechProf. Zbigniew Szawarskioraz Gabriela Sujkowska, Dyrektor Wydziału Taryfikacji AOTMiT. Moderatorem dyskusji był dr Krzysztof Łanda.

Motywem przewodnim spotkania była próba odpowiedzi na pytanie:

„Jaka jest recepta na zdrowie i jak można poprawić polski system ochrony zdrowia tak, by naprawdę stał się pacjentocentryczny?”

Podczas tej debaty zostały poruszone istotne problemy dotyczące funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce, zdrowia publicznego, nowych technologii, finansów i zarządzania, edukacji, a także terapii.

Poruszony został również problem leczenia bólu u pacjentów oraz niedostatecznego dostępu do świadczeń medycyny paliatywnej.

Następnie odbyły się wystąpienia tematyczne dotyczące rynku ubezpieczeń zdrowotnych, potencjale leków biopodobnych dla systemów ochrony zdrowia, dostępu do świadczeń zdrowotnych w obszarze leczenia nerkozastępczego w Polsce, sytuacji chorych z zaawansowanym czerniakiem skóry,  szczepień ochronnych oraz jakości opieki nad pacjentem w szpiczaku mnogim.

Źródło: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019”, www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: