„Zdrowie, ryzyko, zarządzanie”- relacja SPC ze szkolenia w Białowieży

„Zdrowie, ryzyko, zarządzanie”- relacja SPC ze szkolenia w Białowieży

III Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących, zatytułowane „Zdrowie, ryzyko, zarządzanie”.

W dniach 07-10.01.2019 r., w Białowieży odbyło się organizowane przez Polskie Centrum Edukacji, III Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących, zatytułowane „Zdrowie, ryzyko, zarządzanie”.

Przedstawicielki Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe, Joanna Lewoniewska i Dorota Kowalska miały zaszczyt jako prelegentki brać czynny udział w powyższym szkoleniu. Po przybyciu na miejsce wszyscy uczestnicy szkolenia zostali serdecznie powitani przez Panią Annę Osińską, właścicielkę PCE oraz organizatora szkolenia.

Tematem naszego wykładu był „Mobbing w ochronie zdrowia na podstawie wyników badań”. Mobbing, to temat wciąż, niestety, bardzo aktualny i niezwykle ważny, ponieważ jego skutki są bardzo poważne, zarówno dla osoby mobbingowanej, jak i samego pracodawcy.

Poza naszym wystąpieniem obyło się szereg niezmiernie interesujących wykładów. Pan Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego oraz Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie przedstawił bardzo ważną problematykę dotyczącą codziennej pracy pielęgniarek, czyli kwestie prawne dotyczące odpowiedzialności zawodowej.

Zdarzenia niepożądane w kontekście deficytu kadr pielęgniarskich zostały omówione przez Panią Wiesławę Załuską, byłego Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa, Naczelną Pielęgniarkę oraz Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością w podmiocie leczniczym. Uzyskałyśmy wiedzę, popartą udokumentowanymi badaniami, iż istnieje ogromna zależność między niedoborem kadr pielęgniarskich a wystąpieniem  niepożądanych zdarzeń u pacjentów. Ta zależność jest również uwarunkowana poziomem wykształcenia pielęgniarek.

Wysłuchałyśmy również bardzo ciekawego wykładu Pani dr hab. inż. Zuzanny Goluch, profesora UE pt.”Wpływ diety na psychikę” oraz uczestniłyśmy w warsztatach „Zawodowa komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna” prowadzonych przez Pana Jędrzeja Dutkiewicza, reżysera, dziennikarza oraz trenera medialnego. 

Wszystkie zajęcia, w których miałyśmy możliwość uczestniczenia pozwoliły nam pogłębić wiedzę i zdobyć nową. Polecamy zatem wszystkim pielęgniarkom udział w takich szkoleniach.

Mamy nadzieję, że nasza prelekcja była równie interesująca i wniosła dla uczestników wiedzę na temat zjawiska mobbingu. Szkolenie przebiegło w bardzo sympatycznej, koleżeńskiej atmosferze. Oprócz nauki, organizatorzy zadbali również o wytchnienie dla duszy i ciała poprzez spotkanie integracyjne uczestników przy zabawie oraz wspaniałą wycieczkę pieszą po otulonej zimowym krajobrazem Puszczy Białowieskiej.

Joanna Lewoniewska i Dorota Kowalska

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: