Subiektywna relacja SPC z konferencji „Priorytety w Ochronie Zdrowia 2019″

Subiektywna relacja SPC z konferencji „Priorytety w Ochronie Zdrowia 2019″

Subiektywna relacja z konferencji „Priorytety w Ochronie Zdrowia”, która odbyła się 10.01.2019 r. w Zamku Królewskim w Warszawie.

Czyli, SPC komentuje…

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe na konferencji pt. „Priorytety w Ochronie Zdrowia”  corocznie organizowanej w Zamku Królewskim przez wydawnictwo TERMEDIA, mieli zaszczyt reprezentować:

Katarzyna Kowalska, Joanna Lewoniewska oraz Gilbert Kolbe.

Delegaci SPC: (od lewej) Joanna Lewoniewska, Gilbert Kolbe, Katarzyna Kowalska

W pierwszym niezwykle ważnym panelu pt.: „Wyzwania dla systemu na 2019 rok – debata „Wspólnie dla Zdrowia” wypowiadali się głownie członkowie Prezydium Rady Społecznej „Wspólnie dla zdrowia” W tym: Piotr Czauderna, członek Prezydium Rady Społecznej „Wspólnie dla Zdrowia”, koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Małgorzata Gałązka-Sobotka, członek Prezydium Rady Społecznej „Wspólnie dla Zdrowia”, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego i dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Grzegorz Gielerak, członek Prezydium Rady Społecznej „Wspólnie dla Zdrowia”, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego Tomasz Hryniewiecki, członek Prezydium Rady Społecznej „Wspólnie dla Zdrowia”, dyrektor Instytutu Kardiologii w Aninie, Stanisław Maćkowiak, członek Rady Społecznej „Wspólnie dla Zdrowia”, prezes Federacji Pacjentów Polskich, Anna Rulkiewicz, członek Rady Społecznej „Wspólnie dla Zdrowia”, wiceprezydent Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, prezes Grupy Lux-Med.

Niestety, wielkim nieobecnym w powyższym panelu z powodów niezależnych był Pan Minister Zdrowia Łukasz Szumowski. Zależało nam na wysłuchaniu jego wypowiedzi, wszak jest „liderem” i mieliśmy nadzieję usłyszeć konkretne dane i informacje.

Podczas dyskusji przedstawiono koncepcyjne zmiany i… wizje reorganizacji Ochrony Zdrowia. Wypowiadające się osoby zajęły stanowiska wobec zarządzania, odpowiedzialności jak i kadr pracowniczych w opiece zdrowotnej.

Interesująca była wypowiedź,  już poza panelem, Pani dr Małgorzaty Gałązki – Sobotki:

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

W czternastej edycji „Listy Stu” tworzonej przez Puls Medycyny dr Małgorzata Gałązka-Sobotka znalazła się w pierwszej dziesiątce osób, które wywarły największy, pozytywny wpływ na polski system ochrony zdrowia.

Pełny opis dostępny w źródle poniżej.

Źródło: Polityka zdrowotna 

 „Dyskutujemy, jak stawić czoła problemowi braku opiekunów, braku personelu, który mógłby sprawować kompleksową opiekę nad pacjentem[…]bardzo wiele obowiązków pielęgniarskich, takich podstawowych obowiązków pielęgniarskich mogło by być wykonywanych właśnie przez opiekunów medycznych.”

„Potrzebne są zmiany w prawie. Słusznie byłoby, aby jeden etat pielęgniarski mógł być zastępowany dwoma etatami opiekuna medycznego.”

„Jednak nie znajdują oni (opiekunowie medyczni) zatrudnienia w polskim systemie, bowiem okazuje się, że w wymogach dla placówek medycznych nie zdefiniowano sybstytuowania np. jednego etatu pielęgniarskiego etatem opiekuna medycznego lub dwoma.”

„Z badań wynika, że zarówno lekarze, jak i pielęgniarki nie wykorzystują kompetencji nabytych w procesie kształcenia, bo muszą zajmować się wieloma innymi zadaniami.”

Zaznaczyła też, że chodzi o dopuszczenie do systemu osób mogących odciążyć w pracy pielęgniarki, które w tym czasie mogłyby zająć się zadaniami trudniejszymi, a nie o odbieranie obowiązków ani uprawnień.

Link do pełnej wypowiedzi Pani dr Małgorzaty Gałązki – Sobotki (kliknij)

Nie mogę zgodzić się z tą wypowiedzią. Absolutnie nie wolno zamieniać etatów pielęgniarskich na opiekunów.

To są dwa odrębne zawody i opiekun medyczny powinien być zatrudniany obok pielęgniarki czy położnej.

Nie zamiast!

Jestem zdania, iż poszerzanie zespołu interdyscyplinarnego jest jak najbardziej wskazane. Lecz powinno to się odbywać jako racjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi i kadrami, udokumentowane twardymi danymi, a nie tylko przerzucenie obowiązków.

Kolejnym panelem, który bezpośrednio nas interesował był panel pt. „Kadry – czyli jak wykształcić dobrych pracowników medycznych, skąd wziąć pieniądze na ich wypłaty i co zrobić, żeby nie wyjeżdżali ?”

Paneliści: Jakub Berezowski, dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, gubernator i członek prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, Konstanty Radziwiłł, były wiceminister zdrowia, Marcin Sobotka, przewodniczący Porozumienia Rezydentów, Rafał Staszewski, kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Interesująca była polemika na temat statystyk… Pan minister Konstanty Radziwiłł podał, iż w Polsce mamy 3,3 lekarza oraz ponad 7 pielęgniarek na 1000 osób, twierdząc, że nie jest źle… Tylko statystyka jest dość elastyczna…

Bardzo podobała mi się opozycja Pana Marcina Sobotki, gdyż łatwo mówi się o statystyce personelu nie zaglądając w demografię… A ona jest bezlitosna!

Pielęgniarki i lekarze to głównie ludzie w wieku przedemerytalnym.

Z raportu NRPiP wynika, iż mamy 239 958 pielęgniarek aktywnych zawodowo  (dane na 2016 rok…). Prognozuje się, iż jeśli pielęgniarki zaczną odchodzić na emerytury, to już w 2025 roku, czyli za 6 lat pozostanie na rynku pracy ok. 180 000 pielęgniarek.

LICZBA PIELĘGNIAREK
W 2016
LICZBA PIELĘGNIAREK
W 2025
RÓŻNICA
239 958180 00059 958

Daje to zupełnie inny obraz opieki nad pacjentem.

Byliśmy też niemiło zaskoczeni, że i tym razem w tak ważnym panelu zabrakło przedstawiciela grupy zawodowej pielęgniarek… niestety.

Pani minister Józefa Szczurek- Żelazko była kolejną nieobecną.

Za to, spośród uczestników głos zabrała Pani Iwona Bruśk, pielęgniarka, wykładowca akademicki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i działaczka społeczna.

Podkreśliła, że nie wolno umniejszać wagi zarobków. Należy mówić również o tym, że obecnie młodzi ludzie mają wybór, ponieważ na zachodzie Europy, w placówkach opieki zdrowotnej, w naszym zawodzie, jest inny standard  zarobków oraz obsad pielęgniarskich. Młodzi ludzie zatem, potrafią policzyć rachunek zysków i strat, znają języki i w związku z tym i na rozwój kariery zawodowej wybierają inne kraje.

Panel ten był niezmiernie emocjonujący i warty uwagi.

Równie ciekawy był panel anglojęzyczny, dotyczący doświadczeń Wielkiej Brytanii, jako nowego podejścia w opiece zdrowotnej: „New approaches to healthcare – British experience”. Dyskutowano na tematy innowacyjności, trendów, o wyzwaniach i prognozach, w którą stronę powinna zmierzać medycyna.

Jako przykład innowacyjności padło twierdzenie, iż zmierzamy z opieką nad pacjentem w wersji wirtualnego lekarza.  Kontrowersje wokół telemedycyny wywołały szereg komentarzy panelistów, bo wszak żaden komputer nie jest w stanie zastąpić pielęgniarki, czy lekarza i ich holistycznego podejścia do pacjenta.

Na inauguracji konferencji, profesor Marian Zembala otrzymał Nagrodę Specjalną „Menedżera Zdrowia” za dokonania życia. Podczas gali „Sukcesu Roku”, statuetkę wręczyli Maciej Banach, Łukasz Szumowski i Janusz Michalak.

Podczas pisania tego subiektywnego i skróconego do minimum sprawozdania, uświadomiłam sobie, że pielęgniarki i położne nie powinny się zamykać na własnych konferencjach naukowych.

Środowisko pielęgniarskie powinno uczestniczyć w każdym wydarzeniu, powinno mieć swoich przedstawicieli w każdej dziedzinie życia społecznego, bowiem „I support nursing now!” zginie w tłumie wydarzeń…

Teraz można właśnie udowodnić istnienie zespołu terapeutycznego.

Jak oceniam konferencję?

Szczerze?

Liczyliśmy na więcej. Jednak cieszymy się, iż na owej konferencji było tyle adekwatnych i zupełnie na czasie tematów, lecz czujemy spory niedosyt oraz czekamy na realne działania.

Nie padło, żadne novum

Relacjonowała:

Kasia Kowalska

Czas na fotorelację:

Proszę zostaw odpowiedź

1 komentarz do wpisu “Subiektywna relacja SPC z konferencji „Priorytety w Ochronie Zdrowia 2019″”

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: