Pielęgniarki Cyfrowe opiniują projekt ustawy o zmianie Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Pielęgniarki Cyfrowe opiniują projekt ustawy o zmianie Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe otrzymało zaproszenie do konsultacji społecznych Projektu ustawy o zmianie Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Zapisy dotyczą urlopu szkoleniowego, które stanowią jeden z punktów porozumienia zawartego z Ministrem Zdrowia Panem Łukaszem Szumowskim.

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe wyraziło swoje zastrzeżenia do proponowanych zapisów projektu ustawy, wskazując na trudności interpretacji i niejednoznaczność zapisów. Dają one prawo pracodawcy do ostatecznej decyzji o przyznaniu urlopu szkoleniowego.

Postulowano również propozycję zapisu, która zabezpieczałaby w znacznym stopniu obiecane prawo do 6 dni urlopu szkoleniowego, które ma przysługiwać pielęgniarkom i położnym od 1 stycznia 2019 roku.

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe stoi na stanowisku, iż zapisy projektu ustawy w obecnie zaproponowanym kształcie są nie do przyjęcia przez środowisko pielęgniarek i położnych oraz budzą liczne obawy, co do możliwości skorzystania z przyznanych praw zawartych w Porozumieniu z Ministrem Zdrowia Panem Łukaszem Szumowskim.

Poniżej przedstawiamy pełną opinię Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe.

Opinia

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: