Zwolnienia lekarskie w czasie urlopu, nadużycia i kontrole.

Zwolnienia lekarskie w czasie urlopu, nadużycia i kontrole.

 

 

Przypomnijmy jeszcze raz. Zwolnienie lekarskie, jest to zaświadczenie o mocy urzędowej, które może wystawić lekarz. Zwolnienie usprawiedliwia nieobecność pracownika w pracy lub ucznia w szkole. Zwolnienie oznacza, że pracownik lub jego współmałżonek nie są zdolni do pracy z powodu choroby.

Zwolnienie lekarskie w czasie urlopu.
Jeżeli podczas trwania urlopu pracownik jest chory lub tymczasowo niezdolny do pracy, to pracodawca powinien odliczyć dni zwolnienia lekarskiego od urlopu i udzielić go w innym terminie.

Konsekwencje niewłaściwego wykorzystania zwolnienia lekarskiego przez pracownika.

 • Coraz częściej można spotkać się z praktyką wyłudzania zwolnienia lekarskiego. Jest to przeważnie spowodowane chęcią zwiększenia sobie puli dni wolnych.
  Jeżeli pracownik podczas zwolnienia lekarskiego pracował zarobkowo w innym miejscu, a prawidłowa kontrola tego dowiedzie, to traci on prawo do zasiłku chorobowego oraz jest zobowiązany do oddania pobranego świadczenia.

W skrajnych przypadkach może dojść do rozwiązania umowy pomiędzy zakładem pracy a pracownikiem.

 • Kolejnym niewłaściwym wykorzystaniem zwolnienia lekarskiego może być przedłużenie urlopu lub stworzenie sobie nowego. Przykład:  pracownik, który rzekomo był na zwolnieniu lekarskim, chwali się w mediach społecznościowych zdjęciami z wyjazdu, który przypadał na termin zwolnienia. Sam pracodawca może wówczas wystąpić do ZUSu o wszczęcie kontroli wobec nieuczciwego pracownika.Kontrola.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przeprowadzić kontrolę, która wykaże, czy pracownik w odpowiedni sposób wykorzystuje zwolnienie lekarskie.

Nieobecność chorego pracownika w miejscu zamieszkania nie może być wykorzystywana przez osobę kontrolującą, jako naruszenie zwolnienia, nawet jeżeli „pacjent musi leżeć”. Taka nieobecność, jeżeli jest usprawiedliwiona wizytą lekarską, rehabilitacją lub innymi czynnościami mającymi na celu poprawę zdrowia, nie jest traktowana jako naruszenie zwolnienia lekarskiego.
Jako dowód kontroli powinien być stworzony protokół, w którym zawarte będą wszystkie informacje o pracowniku i jego zwolnieniu.

Czasowa niezdolność do pracy.
Jeżeli czasowa niezdolność do pracy jest wątpliwa ze względu na stan zdrowia pracownika, ZUS może skontrolować cały proces orzekania o niezdolności. W tym celu przeprowadzona jest kontrola, w skład której wchodzą lekarze orzecznicy wybrani przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • Kontrola ma na celu przeprowadzić odpowiednie badania lub wywiad.
 • Miejsce badania zostaje wyznaczone przez lekarzy lub nawet może się odbyć w domu pracownika.
 • ZUS w celu weryfikacji ma prawo zażądać od lekarza prowadzącego dokumentację medyczną pracownika.

Wszystkie działania ZUS-u mają na celu zmniejszenie ilości wyłudzeń przez pracowników świadczeń chorobowych.

Przypomnijmy jeszcze raz. Zwolnienie lekarskie, jest to zaświadczenie o mocy urzędowej, które może wystawić lekarz. Zwolnienie usprawiedliwia nieobecność pracownika w pracy lub ucznia w szkole. Zwolnienie oznacza, że pracownik lub jego współmałżonek nie są zdolni do pracy z powodu choroby.

Zwolnienie lekarskie w czasie urlopu.
Jeżeli podczas trwania urlopu pracownik jest chory lub tymczasowo niezdolny do pracy, to pracodawca powinien odliczyć dni zwolnienia lekarskiego od urlopu i udzielić go w innym terminie.

Konsekwencje niewłaściwego wykorzystania zwolnienia lekarskiego przez pracownika.

 • Coraz częściej można spotkać się z praktyką wyłudzania zwolnienia lekarskiego. Jest to przeważnie spowodowane chęcią zwiększenia sobie puli dni wolnych.
  Jeżeli pracownik podczas zwolnienia lekarskiego pracował zarobkowo w innym miejscu, a prawidłowa kontrola tego dowiedzie, to traci on prawo do zasiłku chorobowego oraz jest zobowiązany do oddania pobranego świadczenia.

W skrajnych przypadkach może dojść do rozwiązania umowy pomiędzy zakładem pracy a pracownikiem.

 • Kolejnym niewłaściwym wykorzystaniem zwolnienia lekarskiego może być przedłużenie urlopu lub stworzenie sobie nowego. Przykład:  pracownik, który rzekomo był na zwolnieniu lekarskim, chwali się w mediach społecznościowych zdjęciami z wyjazdu, który przypadał na termin zwolnienia. Sam pracodawca może wówczas wystąpić do ZUSu o wszczęcie kontroli wobec nieuczciwego pracownika.Kontrola.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przeprowadzić kontrolę, która wykaże, czy pracownik w odpowiedni sposób wykorzystuje zwolnienie lekarskie.

Nieobecność chorego pracownika w miejscu zamieszkania nie może być wykorzystywana przez osobę kontrolującą, jako naruszenie zwolnienia, nawet jeżeli „pacjent musi leżeć”. Taka nieobecność, jeżeli jest usprawiedliwiona wizytą lekarską, rehabilitacją lub innymi czynnościami mającymi na celu poprawę zdrowia, nie jest traktowana jako naruszenie zwolnienia lekarskiego.
Jako dowód kontroli powinien być stworzony protokół, w którym zawarte będą wszystkie informacje o pracowniku i jego zwolnieniu.

Czasowa niezdolność do pracy.
Jeżeli czasowa niezdolność do pracy jest wątpliwa ze względu na stan zdrowia pracownika, ZUS może skontrolować cały proces orzekania o niezdolności. W tym celu przeprowadzona jest kontrola, w skład której wchodzą lekarze orzecznicy wybrani przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • Kontrola ma na celu przeprowadzić odpowiednie badania lub wywiad.
 • Miejsce badania zostaje wyznaczone przez lekarzy lub nawet może się odbyć w domu pracownika.
 • ZUS w celu weryfikacji ma prawo zażądać od lekarza prowadzącego dokumentację medyczną pracownika.

Wszystkie działania ZUS-u mają na celu zmniejszenie ilości wyłudzeń przez pracowników świadczeń chorobowych.

 

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: