Pielęgniarko włącz myślenie ZBIOROWE !

Pielęgniarko włącz myślenie ZBIOROWE !

Pielęgniarko włącz myślenie ZBIOROWE!

Kilka słów co to jest „inteligencja zbiorowa” i dlaczego należy myśleć zbiorowo.

Definicje…

Świadomość społeczna, to pojęcie socjologiczne wprowadzone przez Émile Durkheima.  Obejmuje między innymi, poglądy, opinie i postawy ludzi z różnych grup społecznych, w tym środowisk zawodowych. Według Durkheima świadomość społeczna wyraźnie się różni od świadomości indywidualnej każdego człowieka i funkcjonuje w pewnym stopniu, jako niezależny fenomen.

Zbiorowa inteligencja (ang. collective intelligence)zdolność grupy, organizmów, osób do podnoszenia poziomu wiedzykompetencji, umiejętności poprzez współpracę, debatę, czasem rywalizację. Grupy współpracują ze sobą przekazując innym uczestnikom wiedzę na dany temat, dopingują członków do poszukiwania nowych informacji, co stanowi podstawę do rozwoju, dyskusji, negocjacji w ramach danego tematu.

Przy zbiorowej inteligencji grupy, zdolność do znalezienia rozwiązania problemu jest lepsza, niż najlepsze rozwiązania indywidualne w tej grupie.

Termin inteligencji zbiorowej powstał w latach 80-tych XX wieku. Jego twórcą jest Pierre Lévy (ur. 1956 w Tunisie) – francuski socjolog, filozof, teoretyk kultury.

Badacz ten uważał, że rozproszona inteligencja warunkuje efektywne dążenie do uzyskania pożądanego skutku działań.

Nikt z ludzi nie posiada wiedzy o wszystkim, ale każdy człowiek jest w pewną wiedzę wyposażony.

Zatem, jeśli grupa połączy wiedzę i umiejętności każdego członka owej grupy, efekt działań będzie korzystny dla całej społeczności.

Największe znaczenie ma więc, integracja jednostek, którą łączymy w jedną całość.

Środowisko pielęgniarek i położnych zarówno w przekonaniu ogólnym, jak i indywidualnym, nie stanowi spójnej grupy zawodowej.

Jaki mamy efekt tego braku integralności, każdy widzi.

Od dawna pielęgniarki mają przyklejoną łatkę niezbyt ogarniętych kobiet, które powinny z poświęceniem wypełniać swoje „powołanie”. Kilkadziesiąt lat manipulacji umysłami pielęgniarek przyniosło rezultat.

Tu właśnie działanie inteligencji kolektywnej najlepiej obrazuje zachowanie mrówek. Jednej mrówce nikt nie przyzna zbytniej pomysłowości, czy operatywności. Jednakże kooperacja całej grupy tych stworzeń prowadzi do niesłychanych efektów. Mrówki potrafią wręcz przenosić duże przedmioty oraz budować mrowiska w najdogodniejszym dla siebie miejscu. One nawet potrafią budować tratwy „ratunkowe”, które pływają po powierzchni wody.

U ludzi mechanizm działania w grupie jest ten sam.

Dlaczego jednak nie działa to w grupie zawodowej pielęgniarek ?

Otóż wyżej wspomniane manipulacje psychiką nastolatek w szkołach przygotowujących do zawodu, nieświadomie obniżały poczucie własnej wartości na rzecz pokory, skromności, posłuszeństwa wobec lekarzy i oddania pracy.

Już w pracy zawodowej zamiast tworzyć integralne zespoły, rozbudzana była niezdrowa rywalizacja między pielęgniarkami. Walka toczyła się niemal o wszystko. O uznanie w oczach lekarzy, przełożonych, pacjentów, ciągłe udowadnianie większej wiedzy, czy sprytu w czynnościach manualnych. Do tego dochodzi rywalizacja kobieca, w której kobiety zaczynają traktować siebie jak wrogów. Panuje przekonanie, iż kobieta musi ładnie wyglądać, mieć udane życie osobiste, wspaniałe dzieci, powinna wzbudzać podziw i szacunek. I tu również brakuje poczucia własnej wartości, wynikającej z tego, że jest się po prostu człowiekiem, a każda istota ludzka jest niepowtarzalna i wartościowa. Pielęgniarka to też człowiek.

Skupianie się na dominacji, na wzajemnym atakowaniu się nie sprzyja integracji w każdym środowisku, a zwłaszcza zawodowym. Wówczas szanse na wygraną w kwestii znaczącej dla całego środowiska i każdego jego członka spadają niemal do zera.

Zatem, główne założenie inteligencji zbiorowej przeniesione na środowisko pielęgniarek i położnych, dotyczy takiego działania, jakby była jednym bytem:

inteligentnym, samosterującym i posiadającym jeden umysł.

Według autora pojęcia, Kartezjańskie

myślę więc jestem, powinno zostać zastąpione myślimy, więc jesteśmy.

To MY wszystkie pielęgniarki i pielęgniarze, to pojęcie musimy wprowadzić w życie już dziś !

Źródła:

Doji Edukational Innovations Zofia Bieńkowska „Umysł zbiorowy – o możliwościach inteligencji kolektywnej”   https://doji.com.pl

https://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligencja_zbiorowa

Dr Joanna Roszak Wojna o wszystko – oblicza kobiecej rywalizacji

Tekst na licencji
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Możliwe jest udostępnianie tekstu wyłącznie w całości z podaniem źródła oraz autora:

 mgr Joanna Lewoniewska

Tekst stanowi wstęp  do większej  całości.

Proszę zostaw odpowiedź

3 komentarze do wpisu „Pielęgniarko włącz myślenie ZBIOROWE !”

  1. Dokładnie !!! Trzymajmy się razem, a nie walczmy ze sobą jak to jest niestety do tej pory !!! Nie róbmy podziałów na te starsze i te młode!!!!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: