II Seminarium przeciwko wykluczeniu cyfrowemu pielęgniarek.Nowe kompetencje – nowe możliwości

II Seminarium przeciwko wykluczeniu cyfrowemu pielęgniarek.Nowe kompetencje – nowe możliwości

Pielęgniarki są dyspozytorami informacji w systemie ochrony zdrowia i przygotowanie kadry do tej zmiany jest kluczowe dla wdrożenia informatyzacji w ochronie zdrowia.

Aż 50% danych niezbędnych dla systemu informacji wprowadzanych jest przez pielęgniarki.

Procesu informatyzacji nie zatrzymamy.

Inicjatywą, taką jak ta próbujemy przygotować środowisko pielęgniarskie na zmiany i zaprzyjaźnić użytkowników narzędzi IT z cyfryzacją w ochronie zdrowia.

W dniu 27.09.2018 r. odbyło się kolejne już seminarium, II Seminarium „STOP wykluczeniu cyfrowemu pielęgniarek! Nowe kompetencje – nowe możliwości”, organizowane przez przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek Centrum Badania i Rozwoju ICNP® przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W tym roku zostało zorganizowane przy współpracy z Florencja – Fundacja na Rzecz Upowszechniania Cyfryzacji i Rozwoju Standardów Opieki. Fundacja była głównym sponsorem wydarzenia.

Podczas seminarium przedstawiono programy szkolenia liderów cyfryzacji w pielęgniarstwie oraz zaprezentowano narzędzia umożliwiające wdrożenie e-dokumentacji do procesu kształcenia oraz obiektywnego monitorowania jakości i efektywności procesów opieki.

W standardach kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, jako jedynym kierunku medycznym, nie wskazano efektów kształcenia, które pozwoliłyby na skuteczne przygotowanie użytkowników do rozumienia procesu informatyzacji ochrony zdrowia, jej znaczenia dla prawidłowej komunikacji i bezpieczeństwa pacjentów, jak również przetwarzania informacji w sposób bezpieczny, zapewniający poufność z jednoczesnym zrozumieniem ważności jakości wprowadzanych danych.

Aby skutecznie przeprowadzić proces informatyzacji ważne jest przygotowanie kadr zarządzających, a także kompleksowe szkolenie m.in. pielęgniarek, pozwalające zrozumieć wdrażane procesy i ich znaczenie.

Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi przygotowano Aplikację pozwalającą na prowadzenie procesu pielęgnowania – pielęgniarskich ścieżek klinicznych z wykorzystaniem narzędzi IT. Narzędzie wdrożono do dydaktyki na UM w Łodzi, UJ w Krakowie i GUMed.

Dzięki współpracy między uczelniami będzie możliwe ujednolicenie standardów nauczania. W przygotowaniu jest przedmiot „Informatyka pielęgniarska”, który w odświeżonej formule pozwoli na poziomie studiów wyższych wyposażyć przyszłe pielęgniarki w wiedzę niezbędną do prowadzenia w przyszłości procesu pielęgnowania przy użyciu narzędzi IT.

Podczas konferencji zaprezentowano referaty dotyczące dokumentacji medycznej, jakości danych, procesu przekazywania wiedzy oraz wykorzystania narzędzi do przygotowania prac z „case study” z wykorzystaniem interoperacyjności technicznej i semantycznej.

Wyboru z wypowiedzi p. Doroty Kilańskiej dokonała Ewelina Tymoszuk.

Proszę zostaw odpowiedź

1 komentarz do wpisu “II Seminarium przeciwko wykluczeniu cyfrowemu pielęgniarek.Nowe kompetencje – nowe możliwości”

  1. jestem ja najbardziej za!!! powinno się już dawno odejść od formy papierowej i przejść tylko na formę elektroniczną dostępną w całej placówce czy nawet a zwłaszcza poza nią by mieć pełen obraz pacjenta w jednym pliku.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: