Fiasko negocjacji finansowych pielęgniarek w Przemyślu

Fiasko negocjacji finansowych pielęgniarek w Przemyślu

19 pielęgniarek i 16 dni głodówki.

Pielęgniarki są zdeterminowane.

Nie odchodzą od łóżek.

Nie godzą się na proponowane podwyżki.

W niedzielę wieczorem ( 16.09 ) marszałek województwa rozpoczął rozmowy ze strajkującymi. 

Według naszego korespondenta  po przybyciu  marszałka negocjatora i po jego propozycji ( czytaj braku propozycji ) rozmowy zostały przerwane. 

Rozmowy rozpoczęto ponownie wczoraj 18.09. 

Pan Władysław Ortyl , marszałek województwa podkarpackiego, w rozmowie z gazetą wyborczą stwierdził – ,, Wzięliśmy pod uwagę oczekiwania protestujących, ale też możliwości finansowe szpitala. Większe podwyżki mogłyby zagrozić stabilności finansowej placówki ”. 

Dyrektor wydał oświadczenie ,,Dyrektor szpitala od 18 września przystępuje do wprowadzania w formie aneksów podwyżek negocjowanych i bezpiecznych dla szpitala” – informuje zarząd i podaje skalę podwyżek. Jest ona różna i dotyczy nie tylko pielęgniarek i położnych, ale również innych pracowników”.

  • od 1 sierpnia 2018 r. kwotę zasadniczego wynagrodzenia
  • 300 złotych dla pielęgniarek i położnych, których zasadnicze wynagrodzenie wynosi 3900 złotych lub mniej oraz 100 złotych dla wszystkich pielęgniarek i położonych,
  • od 1 września 2018 r. kwotę 1100 złotych wynikającą z realizacji porozumienia OZPiP z Ministrem Zdrowia z 9 lipca 2018 r. dla grupy pielęgniarek i położnych,
  • od 1 sierpnia 2018 r. dla innych zawodów medycznych niż lekarze oraz pielęgniarki i położne, których wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3900 złotych lub mniej,
  • kwotę wynagrodzenia zasadniczego 300 złotych oraz 100 złotych, w tym 50 złotych wynikające z realizacji sporu zbiorowego z 2015 r., od 1 lipca 2019 r. kwotę 100 złotych wynikającą z realizacji porozumienia OZPiP z Ministrem Zdrowia z 9 lipca 2018 r. dla grupy pielęgniarek i położnych,
  • od 1 sierpnia 2019 r. kwotę 200 złotych dla wszystkich pracowników szpitala, których zasadnicze wynagrodzenie wynosi 3900 złotych lub mniej (na dzień 1 sierpnia 2018 r.).
  • od 1 sierpnia 2020 r. kwota 250 złotych dla wszystkich pracowników uwarunkowaną zbilansowaniem szpitala za poprzedni rok. kwoty powyższe są podniesieniem zasadniczego wynagrodzenia pracowników, do których dojdzie średnio około 50 proc. pochodnych z tytułu stażowego oraz dodatkowo płatnych dyżurów,

„Systematyczne podnoszenie średniej płacy pielęgniarki i położnej przyniesie w 2020 roku średnią kwotę w wysokości 4495 złotych stawki zasadniczej, co ze średnimi dodatkami w szpitalu wyniesie ok. 7000 złotych brutto” – czytamy w oświadczeniu. W Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu powołany został Zespół Monitorujący, składający się z przedstawicieli marszałka województwa, dyrektora szpitala, związków zawodowych oraz kadry kierowniczej lekarzy i pielęgniarek. Zespół będzie w sposób ciągły analizował możliwości finansowe szpitala co do podwyżek płac w szpitalu w latach następnych. ” Apelujemy do osób głodujących o przerwanie takiej formy protestu i przystąpienie do dalszych rozmów. Dalsze negocjacje dotyczące podwyżek muszą uwzględniać sytuację finansową szpitala i być prowadzone w ramach toczących się sporów zbiorowych z udziałem mediatora w myśl ustawy regulującej kwestię sporów zbiorowych” – informuje zarząd województwa w oświadczeniu. 

Czytaj więcej: https://nowiny24.pl/bez-porozumienia-w-wojewodzkim-szpitalu-w-przemyslu-pielegniarki-nadal-protestuja-a-zarzad-wojewodztw-wydal-oswiadczenie-o/ar/13503337

Głodujące pielęgniarki nie przyjmują treści oświadczenia, dzisiaj kolejne zebranie…

Dziś, w  środę mija 18 dzień głodówki…

 

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: