Stowarzyszenie PC popierają postulaty Pielęgniarek w Turku

Stowarzyszenie PC popierają postulaty Pielęgniarek w Turku

Oświadczenie- Turek 2018


Brak porozumienia nie sprzyja nikomu, a zakłamywanie rzeczywistości doprowadza tylko do całej serii nowych sporów i trudnych do rozwiązania problemów.

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe wzywa dyrektora szpitala powiatowego w Turku, Grzegorza Gibaszka do stworzenia warunków dla uzyskania kompromisu w patowej sytuacji.  Brak porozumienia doprowadzi do eskalacji konfliktu.  

Stowarzyszenie PC wysłało oświadczenie do:

  1. sekretariat szpitala w Turku
  2. naczelna Pielęgniarka szpitala w Turku
  3. przewodnicząca wielkopolskiego związku zawodowego

Więcej Tu : Oświadczenie- Turek 2018

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: