Dziś z cyklu ,, Nasze prace z szuflady ” praca licencjacka naszej koleżanki Pielęgniarki

Dziś z cyklu ,, Nasze prace z szuflady ” praca licencjacka naszej koleżanki Pielęgniarki

Nasze prace są naszą własnością chronioną prawem autorskim.  Udostępniając za zgodą autora wierzymy i liczymy na to, że nie da się zamknąć wiedzy do szuflady. Korzystajmy z prac naszych koleżanek, pogłębiajmy swoją wiedzę i rozwijajmy się.

Dziś praca licencjacka p. Katarzyny Lis ,, CAŁOKSZTAŁT OPIEKI U PACJENTA
KWALIFIKOWANEGO DO PRZESZCZEPIENIA WĄTROBY Z POWODU
RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO – STUDIUM PRZYPADKU ”

 

Celem pracy było przedstawienie całokształtu opieki u pacjenta kwalifikowanego do przeszczepienia w przebiegu raka wątrobowokomórkowego (HCC), na podstawie studium przypadku.

Praca zawiera omówienie zagadnień teoretycznych takich jak: kliniczne aspekty HCC, kwalifikacja pacjenta do przeszczepienia wątroby, metodologiczne podstawy pracy oraz studium przypadku chorego. Cel pracy został zrealizowany, zaplanowano opiekę nad pacjentem oraz uwzględniono wskazówki do dalszego postępowania dla chorego i jego rodziny.

Całość na stronie http://www.pielegniarkicyfrowe.pl/prace-z-szuflady/

 

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: