Rząd zajął się Pielęgniarkami zatrudnionymi w DPS -ach?

Rząd zajął się Pielęgniarkami zatrudnionymi w DPS -ach?

O trudnej sytuacji Pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej informowaliśmy już w listopadzie 2017 roku.

http://www.pielegniarkicyfrowe.pl/2017/11/04/trudna-sytuacja-w-dps-ach/

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Jarosław Duda, podał do informacji publicznej, iż rząd pracuje nad ustawą korzystną dla grupy Pielęgniarek pracujących w Domach Opieki Społecznej. Zaproponowane rozwiązanie ma zmienić sposób finansowana pracy Pielęgniarek nie przez starostwo, jak do tej pory, ale przez NFZ.

Konsekwencje, jeśli dojdzie do planowanych zmian w ustawodawstwie, będą bardzo istotne w poziomie wynagrodzeń Pielęgniarek pracujących w DPS.

Przypominamy, że za swoją bardzo ciężką pracę Pielęgniarki w DPS – ach otrzymują wynagrodzenie w wysokości poniżej 2000 zł brutto. Nie są chronione Ustawą o Najniższym wynagrodzeniu pracowników medycznych.

Z chwilą, gdy finansowanie przejdzie na NFZ, Pielęgniarki skorzystają z umowy, którą zawarł OZZPiP wraz z NIPIP z ministrem Zembalą. Na mocy ustawy Pielęgniarkom i Położnym przysługuje dodatek tzw. ,, Zembalowy ” w wysokości 1600 zł brutto brutto podzielony na transze 4 x 400 zł brutto.

Również, gdyby Ustawa weszłaby w życie, wiążące dla Pielęgniarek byłoby najnowsze porozumienie z obecnym ministrem Szumowskim, które określają przekształcenie dodatku Zembali w dodatek 1100 zł w roku 2018 do podstawy pensji zasadniczej, a od 2019 roku w wysokości 1200 zł

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe będą monitorować postępy prac nad ustawą.

Przypominamy Wam artykuł z 2008 r. Przykre, że przez 10 lat nic się nie zmieniło! Więcej informacji na stronie Gazety Prawnej

Czekamy na konkretny ruch!

NA CHWILĘ OBECNĄ SĄ TO TYLKO PROPOZYCJE, WCIĄŻ CZEKAMY NA DOKUMENT PRAWNY, KTÓRY TO POTWIERDZI.

Proszę zostaw odpowiedź

1 komentarz do wpisu “Rząd zajął się Pielęgniarkami zatrudnionymi w DPS -ach?”

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: