Szczegółowa RELACJA  ze spotkań zarządu SPC w Warszawie 24 – 25 VII

Szczegółowa RELACJA ze spotkań zarządu SPC w Warszawie 24 – 25 VII

Zrealizowaliśmy swój plan dotyczący wizyty w Warszawie…

Prosiliśmy Was o pytania do naszych przedstawicieli i gwarantowaliśmy, że będziemy w Waszym imieniu pytać… Kropla drąży skałę. W ramach swoich urlopów wypoczynkowych pojechaliśmy do Warszawy…

Zaczęliśmy nasze „tournee” po Warszawie od spotkania z Panem Maciejem Latosem. Pan Maciej Latos prowadzi coraz bardziej popularny medyczny podcast KREW MÓZG

Rozmowa była nie tylko o tym kim jesteśmy… Przede wszystkim poruszyliśmy ważne kwestie dotyczące naszej profesji. Jesteśmy zdania, że młodzi ludzie powinni aktywnie brać udział w decyzjach i losach naszego zawodu. My wszyscy powinniśmy głośno mówić, jak pielęgniarstwo i położnictwo jest ważne i wysokospecjalistyczne.

Pan Maciek Latos robi coś, co naprawdę warto posłuchać… W nagraniu ujawniamy również rąbek tajemnicy, jakie mamy plany na wrzesień, a planów jest dużo.

Publikacja nagrania planowana jest na sierpień.

Kolejnym zaplanowanym spotkaniem była wizyta w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Pielęgniarek i Położnych z Paniami Przewodniczącymi Zofią Małas i Krystyną Ptok.

Pytaliśmy o wszystko, co związane jest z tzw. z pakietem „Szumowskiego”. Ograniczał nas czas, ale to, co najważniejsze zostało powiedziane. Pewne jest jedno, sami również musimy informować  ludzi, że to nie jest podwyżka! Pakiet „Szumowskiego”,  to dokończenie umowy zawartej z Ministrem Zembalą. Nie możemy  jako środowisko pozwolić na dyskredytowanie Nas poprzez informacje w mediach  że są to dodatkowe środki. Sami również musimy o tym mówić. Szczegółowe informacje musimy opracować, by rozwiać wszelkie wątpliwości. Wszystko opublikujemy  wkrótce!

Pielęgniarstwo i położnictwo to profesja, która zajmuje się człowiekiem. Człowiek – pacjent potrzebuje jak najlepszych standardów leczenia i pielęgnacji. Do realizacji tego potrzebny jest zespół i dobre w nim relacje.

W godzinach popołudniowych odbyła się wizyta w Okręgowych Izbach Lekarskich w Warszawie.   Rozmawialiśmy z Panem Prezesem Łukaszem Jankowskim i Sekretarzem Panią Martą Moczydłowską. Uważamy, że to doskonały moment, aby poruszyć kwestie naszej współpracy. W naszym kraju, współpracy i dobrych relacji  w zespołach terapeutycznych nie buduje się przez warsztaty i szkolenia. Tylko wysoki poziom zaufania w interdyscyplinarnym zespole i umiejętność współpracy daje najlepsze efekty.

By nie być gołosłownym oraz by dać przykład realnej woli zmian, poruszyliśmy ten problem podczas wizyty. Pracowników naszych zawodów dotyczy wiele podobnych dylematów. Rozmawialiśmy na temat niedoborów kadrowych i średniej wieku personelu medycznego. Obie strony wyraziły  chęć i determinację w dążeniu do zmian. Omawialiśmy swoje wizje w organizacji   systemu Ochrony Zdrowia.  Celem ich ma być zapewnienie odpowiedniej jakości usług, współdziałanie zespołów terapeutycznych oraz zwiększenie ilości czasu poświęcanego na medyczne czynności wykonywane przy pacjencie zamiast biurokratycznych obowiązków. Jesteśmy przekonani o wadze tego spotkania.

Link do strony OIL z opisem spotkania

Czas pobytu w Warszawie był mocno napięty. Jednak  udało nam się zorganizować  robocze spotkanie członków SPC , na którym był omawiany m.in. rozwój działu IT.

Bardzo ważnym punktem naszej obecności w Warszawie było skorzystanie z zaproszenia obecnej Przewodniczącej Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Panią Anną Dudzińską.

Wszystkie osoby, które śledzą wydarzenia związane z działalnością rzeczonej Izby,  Pani przewodnicząca zaprasza do siedziby i zapewnia dostęp do wszelkich  rozliczeń finansowych.

Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze, omówiliśmy nasze spostrzeżenia na temat działalności  Samorządu i mamy nadzieję na szerszą współpracę.

Dokładniejsza relacja w osobnym poście.

 

 

O tym, jak ważna jest dokumentacja, nie trzeba nikogo przekonywać.  Szczególnie organizacje pozarządowe oraz non profit muszą mieć bardzo dobrze udokumentowane wydatki i koszty swojej działalności.

Wszystkie koszty wyjazdu, noclegi, bilety parkingowe, bilety PKP ( ok. 800 zł)  członkowie Zarządu finansowali z prywatnych środków.

 

 

Wszystkie zdjęcia autorstwa: Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe.

Zarząd w składzie:

Katarzyna Kowalska

Joanna Lewoniewska

Piotr Romanowski

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: