W aptece Cię zaszczepią, ale sprzedaży prezerwatywy mogą odmówić. Nowy pomysł Ministra Zdrowia.

W aptece Cię zaszczepią, ale sprzedaży prezerwatywy mogą odmówić. Nowy pomysł Ministra Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia wciąż zaskakuje nas pomysłami.

To dobrze, że mamy kreatywnych ludzi w resorcie. Jednak od urzędników oczekujemy przede wszystkim tworzenia i przestrzegania obowiązującego prawa. Najlepiej, by prawo tworzyli fachowcy po konsultacji ze specjalistami – praktykami w danej dziedzinie.

Zaskoczył nas Minister Marcin Czech, który chce skrócić kolejki do lekarzy (to dobrze), dając bardzo szerokie uprawnienia farmaceutom.

,,- Nie mam wątpliwości, że takie uprawnienie ( do szczepień ) farmaceuci powinni otrzymać. Oczywiście musimy ich najpierw przeszkolić. Trzeba umieć przeprowadzić wywiad, mieć pewność, że pacjent nie jest na nic uczulony, a także udzielić mu, w razie potrzeby, pierwszej pomocy. Zanim wprowadzimy ten pomysł, na pewno ich dobrze przygotujemy ‘’ zapewnia minister.

Przypomnę, że Wiceminister Czech jest podsekretarzem stanu, absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada 2 specjalizacje: w zakresie epidemiologii oraz zdrowia publicznego.

,, – W Polsce aptekę mamy prawie za każdym rogiem i w żadnej z nich nie trzeba stać w długiej kolejce. Przed drzwiami gabinetów lekarskich kolejki zaś są coraz dłuższe, bo brakuje lekarzy. Dlaczego więc w niektórych obowiązkach nie mieliby ich wyręczyć farmaceuci, których w Polsce jest pod dostatkiem? ’’

Szczepienia, nawet jeśli są to szczepienia na grypę, a chyba tylko te miał na myśli minister, muszą być poprzedzone badaniem lekarskim.

Przypominamy przeciwwskazania:

 • uczulenie na białko jaja kurzego,
 • nadwrażliwość na tiomersal,
 • reakcje uczuleniowe po wcześniejszym szczepieniu,
 • szczepionka może zawierać resztkowe ilości gentamycyny, polimyksyny i neomycyny; również nadwrażliwość na te antybiotyki jest przeciwwskazaniem do jej stosowania,
 • ostra choroba zakaźna przebiegająca z wysoką gorączką,
 • przebyty zespół Guillain-Barré,
 • nadwrażliwość na formaldehyd,
 • wiek poniżej 6 miesięcy,
 • zaostrzenie choroby przewlekłej

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Cisło pomysł Ministerstwa podsumował krótko: „nie ma akceptacji środowiska lekarskiego‘’ .

Badanie przed szczepieniem musi być poprzedzone wnikliwym wywiadem.

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe chce dodać, że nie ma naszej zgody na wykonywanie szczepienia w aptekach.

By móc podawać leki, uzyskać uprawnienia do podawania leków drogą domięśniową, podskórną, czy inną w Polsce, trzeba ukończyć studia o konkretnym profilu. Są to studia pielęgniarskie. Pokrewny zawód, położna, może szczepić wyłącznie dzieci do 6 tygodnia życia, oraz kobiety.

Oprócz nauki na poziomie akademickim, konieczne jest odbycie kursu specjalistycznego  z wykonywania szczepień ochronnych.

Szczepienie jest zabiegiem.  Wiąże się z przerwaniem ciągłości tkanek. Farmaceuta nie ma uprawnień do jego przeprowadzania.  Chyba, że ukończy również studia o kierunku pielęgniarstwo  i  odbędzie specjalistyczny kurs szczepień. Jednak to nie wszystko.

By pomieszczenie odpowiadało odpowiednim warunkom Sanitarno- Epidemiologicznym, musi spełniać rygorystyczne normy, określone w prawie budowlanym i wymogach Wojewódzkiego Oddziału Sanitarno – Epidemiologicznego. Stacja SANEPID po kontroli jednostki, która chce zarejestrować punkt szczepień,  wydaje odpowiednią zgodę.

Najważniejsze, punkt szczepień musi być na terenie przychodni czy innej placówki medycznej  zarejestrowanej w Urzędzie Miejskim lub innym urzędzie terytorialnym  jako ZOZ lub NZOZ.

Wiceminister powinien o tym wiedzieć. Jest lekarzem. Ba,  jest specjalistą w zakresie zdrowia publicznego i epidemiologii. ( !!!)

Czy mamy rozumieć, że szczepienie bez wymaganych dokumentów, w warunkach dalekich od europejskich norm będzie możliwe ?

Czy Polska zmierza z Opieką Zdrowotną w stronę trzeciego świata ?

Zwracamy się z prośbą do Ministerstwa Zdrowia o dokładne zweryfikowanie  pomysłów przed ich upublicznieniem.

Uprawnienia zawodowe w Ochronie Zdrowia wynikają z konkretnych ustaw.

 •  Ustawa o zawodach lekarza i dentysty ( Dz.U. nr 136. 2008 )
 •  Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2018.0.123)
 •  Podstawowe zasady wykonywania szczepień ochronnych ( opr. Hanna Czajka – Podręcznik dla studentów medycyny, pielęgniarek i lekarzy. Medycyna Praktyczna, Kraków 2010)
 • Podstawowe-zasady-wykonywania-szczepien-ochronnych
 • Ogólne zasady przeprowadzania i organizacji szczepień
            (na podst. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2018. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, poz. 108)

 

Piotr Romanowski

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe

 

zdjęcie: licencja free to copy and share

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: