…Bardzo ważne jest utrzymanie pracownika jak najdłużej w zdrowiu…”

…Bardzo ważne jest utrzymanie pracownika jak najdłużej w zdrowiu…”

P. Anna Rulkiewicz, prezes firmy Luxmed, o Medycynie Pracy, badaniach profilaktycznych i o wsparciu pracodawców by utrzymać pracownika w jak najlepszym zdrowiu, a nie tylko by mieć orzeczenie o stanie przydatności do pracy.
Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe zaczynając od felietonu p. Moniki Drobińskiej chce rozpocząć debatę o warunkach pracy pielęgniarek, o bezpieczeństwie pracy i badaniach profilaktycznych.  Pragnie, by pielęgniarki i położne ceniły  swoje zdrowie, bo przy zawodach medycznych tylko one jest gwarantem dalszego wykonywania pracy.

A zdrowy pracownik, bezpieczny  i dobrze zarabiający, to zadowolony pracownik.

Medycyna Pracy pełni w tej chwili funkcję orzeczniczą, a możemy ją wykorzystać jako społeczeństwo właśnie do badań profilaktycznych. Opinia p. prezes bardzo ładnie uzupełnia wypowiedź nowego wiceministra Zdrowia, pana Macieja Miłkowskiego – ,, Medycyna pracy finansowana przez zakłady pracy jest ważnym elementem profilaktyki, niestety nie jest skoordynowana z medycyną finansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia ”
My jako Pielęgniarki Cyfrowe widzimy tutaj ogromną szansę dla rozwoju pielęgniarstwa w Polsce – właśnie dla pielęgniarek Medycyny Pracy. Oczywiście wymaga to zmiany Ustawy o Służbie Medycyny Pracy i Rozporządzeń do niej.
Będziemy z uwagą obserwować inicjatywę Pana wiceministra oraz analizować możliwości rozwoju i pracy bardziej skierowanej na profilaktyce, niż na medycynie naprawczej – jak to ładnie ujęła p. Anna Rulkiewicz.

Zdjęcie w nagłówku i film: medexpress www.medexpress.pl

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: