Komunikat prasowy SPSK nr 1 w Lublinie

Komunikat prasowy SPSK nr 1 w Lublinie

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe całym sercem wspierają wszelkie dążenia koleżanek  i kolegów do poprawy warunków pracy i płacy.

Z upoważnienia Pani Anny Matysek, Przewodniczącej Zarządu OZZPiP ZOZ przy szpitalu SPSK nr 1 przekazujemy oficjalny komunikat prasowy

INFORMACJA PRASOWA
Zakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie informuje, iż w dalszym ciągu związek nie otrzymał od Dyrekcji Szpitala zaproszenia na spotkanie w ramach przesłanego pisma z postulatami dotyczącymi kwestii wynagrodzeń i warunków pracy pielęgniarek i położnych.
Należy podkreślić, iż wszelkie terminy spotkania, jakie pojawiły się w ostatnich dniach w mediach (radio, prasa, telewizja, internet) nie były przekazane przez Dyrekcję SPSK nr 1 w Lublinie Naszemu związkowi w jakikolwiek sposób z 3 możliwych, które szpital ma do dyspozycji, tj.:
1) telefonicznie – na numer telefonu Przewodniczącej związku, który jest znany Dyrekcji szpitala, co potwierdzają liczne telefony w ostatnich miesiącach
2) na adres e-mail – podany na każdym piśmie, kierowanym do szpitala, na który również Dyrekcja szpitala
przesyłała wielokrotnie różne informacje czy także korespondencję, kierowaną do związku
3) na adres korespondencyjny związku – o którym związek powiadomił Dyrekcję szpitala w maju 2018 roku
Pragniemy poinformować, iż Dyrekcja szpitala zna sposoby skutecznego dostarczania korespondencji, czego przykładem jest pismo z odrzuceniem sprzeciwu od kary nagany, nałożonej niesłusznie w opinii związku i naszych członków na Przewodniczącą związku, które zostało wysłane przez Dyrekcję szpitala za pośrednictwem bezpośredniego kuriera w cenie 331,50zł.

Zwracamy uwagę, iż w czwartek 21 czerwca 2018 roku upłynął wyznaczony termin 3 dni na ustosunkowanie się do przedstawionych przez Nasz związek żądań. Dyrekcja nie podjęła próby nawiązania dialogu ze związkiem zawodowym, reprezentującym najliczniejszą grupę pielęgniarek i położnych.

W takiej sytuacji, w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 1991 r., nr 55, poz. 236 z późn. zm.), pracodawca w osobie Dyrektora SPSK nr 1 w Lublinie ma obowiązek zawiadomić właściwego Okręgowego
Inspektora Pracy o wszczętym sporze zbiorowym.

Informujemy, iż dzisiaj do szpitala wpłynął dokument: „Stanowisko organizacji związkowych działających w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie w sprawie postulatów przedstawionych przez Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP przy SPSK nr 1 w Lublinie, dotyczących wzrostu wynagrodzenia
i zmiany warunków pracy pielęgniarek i położnych, zatrudnionych w SPSK nr 1 w Lublinie (pismo 8-Z-2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.)”, którego treść załączamy razem z niniejszą informacją.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż związek będzie na bieżąco informował przedstawicieli mediów o bieżącej sytuacji, związanej z przedstawionymi postulatami oraz sytuacją pielęgniarek i położnych w SPSK nr 1 w Lublinie.

w imieniu Zarządu OZZPiP ZOZ przy SPSK nr 1 w Lublinie
mgr Anna Matysek

Całość korespondencji w załącznikach.

2-M-2018 (21-06-2018) OZZPiP ZOZ przy SPSK1

20-06-2018 NR 1

pocztex-pismo_do_Przewodniczącej

Stanowisko 3 organizacji związkowych

 

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: