Wypalenie zawodowe pielęgniarek…  to koszt bliskiej interakcji i konfrontacji z cierpieniem

Wypalenie zawodowe pielęgniarek… to koszt bliskiej interakcji i konfrontacji z cierpieniem

Pracownicy ochrony zdrowia są szczególnie narażeni na stres w pracy i wypalenie zawodowe z racji pełnionych przez nich ról, polegających na bliskim kontakcie
z pacjentem, wymagają troski, zaangażowania osobistego oraz odpowiedzialnego kontaktowania się z pacjentem i jego rodziną. Koszty bliskiej interakcji i konfrontacji z cierpieniem, ze śmiercią, z przewlekłym stresem mogą pojawić się szczególnie wówczas, gdy pielęgniarka nie jest w stanie radzić sobie z własnymi negatywnymi emocjami, zmęczeniem i obciążeniem – co doprowadza do wyczerpania emocjonalnego. Zaczyna się bronić przez dystansowanie, traktując pacjentów coraz bardziej przedmiotowo. Tak dochodzi do zjawiska zwanego depersonalizacją oraz pojawia się brak satysfakcji zawodowej, a także utrata zaangażowania w pracę.

Maslach (2007) zdefiniowała wypalenie zawodowe jako „zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji i obniżonego poczucia dokonań osobistych, który może wystąpić u osób pracujących z innymi ludźmi w pewien określony sposób”. Występuje tutaj triada objawów: zmęczenie emocjonalne i fizyczne – wynikające z intensywnego przeżywania problemów innych; cynizm i negatywny stosunek do innych – jako reakcja obronna przed zmęczeniem; poczucie niespełnienia zawodowego – objaw frustracji.

Wypalenie zawodowe można rozpatrywać w trzech wymiarach:

  1. Wyczerpanie emocjonalne: przyczyny to przepracowanie i konflikty personalne w miejscu pracy. Brakuje energii, aby stawić czoła następnym dniom i wyzwaniom oraz pomagać osobom w potrzebie.
  2. Depersonalizacja: odnosi się do bezdusznych, negatywnych reakcji na innych ludzi. Istnieje ryzyko, że zamieni się w dehumanizację.
  3. Obniżenie poczucia osiągnięć własnych: odnosi się do poczucia braku kompetencji i produktywności w pracy. Może wiązać się z depresją i niezdolnością do radzenia sobie z wymogami pracy, szczególnie, gdy brak wsparcia społecznego i możliwości rozwoju zawodowego.

 
Z uwagi na wielkość opracowania podzieliliśmy pracę na 5 części. Zapraszamy do śledzenia na bieżąco wiadomości od Pielęgniarek Cyfrowych, najlepiej prenumerując naszą stronę.

Autor: Ewelina Tymoszuk

Członek Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Proszę zostaw odpowiedź

1 komentarz do wpisu “Wypalenie zawodowe pielęgniarek… to koszt bliskiej interakcji i konfrontacji z cierpieniem”

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: