Warunki pracy pielęgniarek i położnych cz.3

Warunki pracy pielęgniarek i położnych cz.3

Pielęgniarki Cyfrowe podjęły się badań odnośnie warunków pracy pielęgniarek i położnych. Dziś prezentujemy Wam dane odnośnie obsad i alokacji personelu pielęgniarskiego.

Bardzo poważnym problem jest zbyt mała obsada pielęgniarska na dyżurach oraz związana z tym częsta alokacja personelu na inne oddziały (55%).

Źródło: Opracowanie własne

 

Część osób, które na powyższe pytanie odpowiedziały przecząco stwierdziło, że nie są przesuwane na inne oddziały z powodu braku obsady na ich oddziale macierzystym.

Drastycznie wygląda obsada pielęgniarska w oddziałach szpitalnych. Najczęściej (72%) pojawiały się odpowiedzi: 2 – 3 pielęgniarki na 30 do 50 pacjentów na dyżurach dziennych oraz 1-2 pielęgniarki na dyżurach nocnych na tą sama ilość pacjentów. Pojawiały się również odpowiedzi, że w ciągu dnia pełni dyżur 1 pielęgniarka na 40 chorych (20%) oraz 2 pielęgniarki na ok. 70 – 80 pacjentów (8%).

 

Różnie, zależy, czy jest oddział tzw. „tępy” na którym „niby” nic się nie dzieje to jest wtedy jedna, a proszę mi uwierzyć, że to nikogo nie obchodzi, że są przyjęcia nagle i to ciężkiej stany. Pisanie w raportach nic nie daje , że dyżur pełniony przez jedną pielęgniarkę.”

 

Wyjątek stanowią obsady oddziałów OIOM, w których pracują średnio 4 pielęgniarki na 8 chorych.

 

Zapewnienie właściwych warunków pracy personelowi pielęgniarskiemu jest jednym z najważniejszych obowiązków państwa polskiego i pracodawców.

Kodeks pracy jest aktem prawnym, w którym są zawarte sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Złe warunki pracy stanowią poważne zagrożenie dla pielęgniarek i pacjentów. Przeciążenie pracą, stres, złe warunki bhp skutkują nie tylko napiętą atmosferą w pracy lecz poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, chorobami serca, nerwicami, depresjami oraz schorzeniami układu kostno-mięśniowego oraz chorobami zawodowymi. Nadmierna wieloetatowość w środowisku pielęgniarskim spowodowana jest przede wszystkim skandalicznie niskimi zarobkami oraz ogromnym deficytem w kadrze pracowniczej. Osoby kończące czas pracy oparty na umowie o pracę, zaczynają od razu pełnić dyżur na podstawie umowy zlecenie i dlatego nie jest to objęte kontrolą właściwych organów. Osoby zatrudnione w ramach kontraktu są pozbawione wielu świadczeń socjalnych i innych należnych pracownikowi. Wypracowują nieprawdopodobną ilość godzin podczas miesiąca pracy. Jest to sytuacja patologiczna, ponieważ wraz z upływem czasu pracy spada poziom wydolności organizmu, poziom koncentracji, narasta zmęczenie, co niesie ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów, czy samych pielęgniarek i pielęgniarzy a także dla współpracowników.  Praca pielęgniarki, jeśli jest wykonywana w złej atmosferze, w trudnych warunkach i przeciążeniu fizycznym oraz psychicznym to istnieje realne zagrożenie popełnienia błędu. O problemie tym środowisko pielęgniarek  i  położnych  alarmuje od  wielu  lat, niestety  problem pogłębia  się,a decydenci pozostają wciąż obojętni na zbliżający się upadek  pielęgniarstwa.

Podsumowując:

Źródło: Opracowanie własne

Zapraszam do zapoznania się ze wcześniejszymi wpisami:

Warunki pracy pielęgniarek i położnych cz. 1

Warunki pracy pielęgniarek i położnych cz. 2.

 

Pozdrawiam,

V-ce Prezes

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe

Joanna Lewoniewska

 

 

 

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: