NIE BÓJ SIĘ kontroli ZUS, gdy masz L4  czyli co powinnaś/eś podczas nagłego pogorszenia zdrowia

NIE BÓJ SIĘ kontroli ZUS, gdy masz L4 czyli co powinnaś/eś podczas nagłego pogorszenia zdrowia

Witam, dziś bez przemyśleń..

Dziś gorący temat czyli: NIE BÓJ SIĘ kontroli ZUS, gdy masz L4

I co powinnaś/eś wiedzieć apropos „nagłego pogorszenia stanu zdrowia”… i koleżanek z Łodzi, które całym sercem wspieramy!!!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przeprowadzić kontrolę przede wszystkim w zakresie:

– Ustalenia prawidłowości (czyli czy się należało) orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Przeprowadza to lekarz orzecznik ZUS (działają na podstawie art. 59 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.)

– Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich (czyli jeśli masz wpisane leżenie, to chory ma leżeć, jeśli chodzący to jak wygląda okres zdrowienia, czy przypadkiem nie pracujesz…)Sprawa wygląda przejrzyście Jeśli kontroler nie zastanie Cię w domu to wzywa do złożenia wyjaśnień i potwierdzenia np. dokumentacją, iż przebywałeś na badaniach – ambulatoryjnie. Składamy wyjaśnienie w ciągu 3 dni, po tym terminie jest upomnienie i kolejny termin. Brak informacji ze strony ubezpieczonego skutkuje utratą prawa do zasiłku. (na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Leży to w gestii pracowników komórek zasiłków ZUS.

Kontrola to nic strasznego, trzeba tylko wiedzieć o swoich prawach i obowiązkach!!!

Mianowicie, lekarz orzecznik z ZUS będzie mógł przeprowadzić badanie, skierować na dodatkowe badania specjalistyczne, zażądać o dodatkową dokumentację medyczną (od stomatologa czy felczera czy innego, który wystawił zwolnienie) oraz zlecić dodatkowe badania pomocnicze w wyznaczonych terminach i miejscach.

UWAGA! Ubezpieczony ma obowiązek dostarczenia powyższych wyników badań czy dokumentacji do określonego terminu, pod groźbą utraty ważności zwolnienia lekarskiego od dnia następnego.

I jeszcze ot, taka ciekawostka!!!

DZIECI TEŻ CHORUJĄ!

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje:

Obydwojgu opiekunom prawnym nie jednocześnie! (bierze opiekę matka lub ojciec, czyli jeden z opiekunów).

Z zasiłku opiekuńczego mogą korzystać opłacający obowiązkowe bądź dobrowolne składki chorobowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

„Opieka” przysługuje dzieciom do 14 roku życia, jeśli nie ma innej dorosłej osoby w gospodarstwie domowym oraz wyjątek to dziecko do 2 roku życia.

Do zasiłku opiekuńczego składa się oświadczenie, że nie ma osoby, która mogłaby się dzieckiem opiekować (np. babcia).

Zwolnienie lekarskie, czyli L4 jest imienne i należy się wyłącznie temu rodzicowi, któremu zostało wystawione!

Jeśli L4 wystawiono z tyt. opieki nad dzieckiem chorym, kontrolerzy sprawdzają też, czy poza ubezpieczonym nie ma innych członków rodziny, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym i mogą dziecku zapewnić opiekę. Tej okoliczności nie sprawdza się, jeśli chodzi o opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 2. Wówczas zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet jeśli są inni domownicy mogący zapewnić opiekę. Sprawdzamy też, czy osoba faktycznie przebywa we wspólnym (w okresie opieki) gospodarstwie domowym. Czytaj jak wyżej 😉

Czyli… nie taka straszna kontrola jak nas próbują straszyć…

Czyżby to była próba perswazji??? (Dotyczy słów o kontrolach ZUS w szpitalu w Łodzi)

Proszę zostaw odpowiedź

3 komentarze do wpisu „NIE BÓJ SIĘ kontroli ZUS, gdy masz L4 czyli co powinnaś/eś podczas nagłego pogorszenia zdrowia”

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: