Rotacja pielęgniarek to łamanie przepisów BHP??!!!

Rotacja pielęgniarek to łamanie przepisów BHP??!!!

Mówi się, że pielęgniarka jeśli ma  umowę na szpital, to  może  pracować tam, gdzie  pracodawca ją oddeleguje, ale chwila…

Czy lekarz ginekolog pracuje na oddziale neurochirurgii? Pielęgniarki i położne specjalizują się w różnych dziedzinach i wydają na owe (zaznaczam wymagane od NAS, jako ustawiczne kształcenie) kursy i specjalizacje spore pieniądze.

Skoro więc jestem specjalistką w danej dziedzinie, bo szkoliłam się po to, by pielęgnować pacjenta na danym oddziale najlepiej jak umiem i zgodnie z najnowszymi wytycznymi, to jakim prawem zabiera się mnie i moją wiedzę na inny oddział???

Czy aby jest to zgodne z prawem? Ktoś powie, że tak. Bo podpisałam umowę na tzw. „szpital”. A tu taka niespodzianka!!! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie każdemu pracownikowi szkoleń

BHP odpowiednich do rodzaju wykonywanej pracy!

I ktoś powie „Jak mnie przyjmowali to miałam szkolenie” Nic bardziej mylnego!!! Czy za każdym razem, kiedy pielęgniarka zmienia stanowisko to twój pracodawca przed przystąpieniem do pracy w razie:

– przeniesienia na inne stanowisko robocze,

– wprowadzenia nowej technologii,

– wyposażenia miejsca pracy lub jego zmiany,

Zapewnia ci to szkolenie??? Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk. Zastanówmy się.. .Mamy prawo WYMAGAĆ od pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca niedopełniający tego warunku dopuszcza się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Nieprzestrzeganie przez pracodawcę, inną osobę przepisów lub zasad bhp

może stanowić podstawę do pociągnięcia go do odpowiedzialności za wykroczenia

przeciwko prawom pracownika.

Teraz konkret!!

 

W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają

bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo, gdy

wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym

osobom, pracownik – z wyłączeniem pracownika, do którego obowiązków

należy ratowanie życia ludzkiego lub mienia – ma prawo powstrzymać się

od wykonywania pracy. Bezpośrednie zagrożenie dla życia

i zdrowia powinno być realne i rzeczywiste. Ocenę dokonujesz SAM. Teraz drugi konkret! Jest was dwie, ich 40. Załóżmy, że jako specjalistka anestezjologiczna trafiasz na oddział noworodkowy. Załóżmy, że to Ty popełniasz błąd medyczny, gdyż NIE jesteś przeszkolona na to stanowisko, i będąc w tym miejscu tak naprawdę zgodziłaś się na łamanie praw pracowniczych. Taka sytuacja… Biernością i brakiem sprzeciwu zgadzasz się na to, że to właśnie TY za ten błąd medyczny, a nie pracodawca, będziesz odpowiadać przed sądem.

Tak więc koleżanki i koledzy zastanówcie się czy warto się na wszystko zgadzać!

Tu pytanie… Jak długo dyrektorzy szpitali będą RYZYKOWAĆ ZDROWIE I ŻYCIE pacjentów, aby zaoszczędzić na personelu pielęgniarskim!

Źródła:  https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/ocena-ryzyka-zawodowego/6347,podstawy-prawne.html

http://www.infor.pl/prawo/praca/bezpieczenstwo-pracy/238719,Czym-jest-instruktaz-stanowiskowy.html

 

Jan Pióro, Szkolenia BHP Komentarz do rozporządzenia, 2014,   ISBN: 978-83-269-3206-9

 

Proszę zostaw odpowiedź

1 komentarz do wpisu “Rotacja pielęgniarek to łamanie przepisów BHP??!!!”

  1. Czy to też tyczy się pielęgniarek „oddelegowanych” na inny oddział, ale w szpitalu psychiatrycznym między oddziałami: męski, żeński i dziecięcy?

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: