Pielęgniarka jako samodzielna jednoosobowa firma ?

Pielęgniarka jako samodzielna jednoosobowa firma ?

…sprawdźmy czy proponowane zmiany w kodeksie pracy mogą i czy będą korzystne dla naszych grup zawodowych.

Proponowane zmiany w kodeksie pracy powoli przyjmują realny obraz.  Specjalna komisja kodyfikacyjna już od kilkunastu miesięcy pracuje nad rozwiązaniami w prawie pracy, które mają być bardziej korzystne dla pracowników.

Zmiany dotyczą wszystkich zawodów. Część z nich na mocy ustawy są zawodami samodzielnymi, przynajmniej w teorii, jak np. zawód pielęgniarki i położnej.  Wystarczy poczytać nasz główny dokument, czyli Ustawę o Zawodach Pielęgniarki i Położnej.

Proponowana zmiana, którą chcemy zająć się w tym newsie, to otwarcie własnej działalności gospodarczej zamiast umów cywilno-prawnych, tak krytykowanych przez Związki Zawodowe, jak i nasze Izby.

 

Forma zatrudnienia pielęgniarki na tzw. kontrakt czy umowę cywilno-prawną jest od lat krytykowana. Chociażby za to, że osoby w ten sposób wykonujące swoją pracę, nie biorą w pełni odpowiedzialności za swoją pracę. Pracujemy w zespołach. A forma zatrudnienia wspomniana wyżej wymusza jednak odpowiedzialność pracownika podejmującego się tej pracy. JEDYNIE PRACA NA JEDEN ETAT może zagwarantować w pełni uczciwą i odpowiedzialną pracę, i to zarówno przed naszym pracodawcą, jak i osobami, z którymi pracujemy w zespole.

My odpowiadamy za zdrowie i życie ludzkie. I tutaj porównanie do lekarzy wydaje się być najwłaściwsze. Różni nas jedynie zakres odpowiedzialności. Właśnie, czy tylko ? Dwa zawody, tak bliskie, a jak dalekie.

Lekarska Samodzielność gospodarcza jest od lat wpisana w ten zawód. Właściwie od początku jego istnienia. My dopiero musimy wypracować zakres kwalifikacji, stosunek do naszej samodzielności innych zawodów ( lekarze ) oraz ten poziom dopuszczanej samodzielności zawodowej, który by zadowalał naszą grupę zawodową, a to wymaga nowelizacji Ustawy o Pielęgniarce i Położnej. Rynek usług medycznych, czy związanych z zabiegami  inwazyjnymi, otwarcie ich na nasz zawód, wymaga tych zmian.

My, z założoną działalnością gospodarczą, musimy mieć możliwości wykonywania pracy. I możliwość jej wyboru.

Wszak jesteśmy wolnym zawodem. Czyż nie?

Proszę zostaw odpowiedź

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: