Kim jest współczesna pielęgniarka?

Kim jest współczesna pielęgniarka ? 

I jaka jest jest rola w szybko zmieniającym się społeczeństwie ?

Każdy ma jakieś wyobrażenie o tym, czym zajmuje się pani pielęgniarka. Jedni spotkali ją osobiście na swojej drodze do zdrowia, inni znają ją raczej z opowiadań lub myślą o niej stereotypowo. Jedno jest pewne, jest niezbędnym ogniwem w zespole terapeutycznym, bez którego przywracanie zdrowia byłoby niemożliwe.

Pielęgnowanie jest działalnością zawodową pielęgniarki. Jest oparte na szerokim zakresie wiedzy
z wielu dziedzin i umiejętnościach zawodowych zdobytych w czasie wieloletniego kształcenia. Praca pielęgniarki polega na  ,,pomaganiu i towarzyszeniu człowiekowi w zdrowiu, chorobie i niepełnej sprawności, kształtowaniu umiejętności samoopieki, w celu utrzymania komfortu życia codziennego
w zdrowiu, życiu w cierpieniu i życiu z chorobą.”


W jej pracy niezbędna jest szeroka wiedza naukowa m.in. z medycyny, psychologii, rehabilitacji, dietetyki, fizjoterapii, farmakologii, ratownictwa medycznego, socjologii, zarządzania, organizacji pracy. W swej działalności zawodowej potrzebuje również wewnętrznej siły i motywacji. Profesjonalizm pielęgniarki przejawia się również samodzielnym podejmowaniem odpowiedzialnych i autonomicznych decyzji dotyczących pielęgnowania odwołującego do zasad etyki zawodowej.

Pielęgniarka pełni ważną rolę w zespole pielęgnacyjno-terapeutycznym. Jest jakby rzecznikiem pacjenta na forum zespołu, dba o jego sprawy i dobro. Jest doradcą osoby, co do jej zdrowia, postępowania w danej sytuacji zdrowotnej. Konsultuje i opiniuje wybory zdrowotne ludzi. Jest opiekunem uzupełniającym lub wykonującym, w przypadkach, gdy pacjent sam nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb. Jest edukatorem, który kształtuje postawy, uczy samoopieki, motywuje do zmian. Jest przewodnikiem w działaniach zmierzających do określonego celu, jakim jest zdrowie szeroko pojmowane. Jest wreszcie powiernikiem godnym zaufania, okazującym empatię i wsparcie.

Jakie jest współczesne społeczeństwo? Na pewno różnorodne. Wyznacznikiem mogą tu być określenia socjologiczne:  Pokolenie X, Y, Z.

Pokolenie X, to osoby urodzone w drugiej połowie XX w. Charakteryzują się zagubieniem w chaosie współczesności, wykreowanej mody, szukający odpowiedzi na trudne pytania i sensu własnej egzystencji. Często są to ludzie odrzucający świat wykreowany przez marketing i system, żyjący często bez celu, autorytetów lub po prostu z poczuciem „pominięcia” przez historię, odrzucający wyścig szczurów.

Pokolenie Y nazywane jest również „pokoleniem Milenium”, „pokoleniem cyfrowym”, urodzone w latach ‘80 i ’90 XX w. „Oswoili” nowinki technologiczne i aktywnie korzystają z mediów cyfrowych i technologii cyfrowych, uznawani są za generację zuchwałą, otwartą na nowe wyzwania. Nie szukają autorytetów, żyjąc w przekonaniu, że „wszystko jest w ich rękach” i nikt nie może im nic narzucić. Często są zbyt pewni siebie i niecierpliwi, muszą się dopiero uczyć odpowiedzialności za swoje czyny.

I wreszcie pokolenie Z, urodzone po 1996 roku. Dla pokolenia Z cyfrowy świat istnieje od zawsze, to pokolenie dorastające już w świecie nowoczesnych technologii.Uznawani są za pokolenie spędzające mało czasu w „realnym” świecie. Są przedsiębiorczy, wiedzę czerpią z Internetu, nastawieni są na szybkie wyszukiwanie informacji. Są otwarci i bezpośredni, ważne jest dla nich dzielenie się informacjami poprzez media społecznościowe.

Głównym problemem obecnego społeczeństwa jest jego starzenie się. Ludzie coraz częściej będą potrzebować profesjonalnego wsparcia w zapewnieniu opieki swoim bliskim. Powinni mieć możliwość zwrócenia się do profesjonalisty po pomoc, nauczyć się samoopieki i sprawowania opieki nad bliskimi. Ludzie w społeczeństwie są coraz lepiej wykształceni. Znają swoje prawa i nie wahają się ich egzekwować. Jeśli już zaczynają chorować, często stają się skarbnicą wiedzy w danej dziedzinie, dążą do poznania wszelkich informacji, które mogą im pomóc w wyzdrowieniu. Niestety zdarza się również, że swoją wiedzę czerpią z forów, grup społecznościowych lub seriali telewizyjnych. Szybki dostęp do Internetu jest wielką szansą, lecz jest również zagrożeniem, gdy w gąszczu informacji trudno odróżnić prawdziwą wiedzę naukową od zabobonów i przesądów. Czasem padają ofiarą oszustów, którzy wykorzystują naiwność osób lub wskrzeszają daremną nadzieję na wyzdrowienie. Trudny dostęp do profesjonalistów powoduje również próby samoleczenia, postawę nieufności i zniechęcenia do tradycyjnej medycyny.

Obecnie ochrona zdrowia boryka się z wieloma problemami. Głównym jest jej skrajne niedofinansowanie. Praca w tym systemie polega głównie na „gaszeniu pożarów”, leczeniu zaistniałych już chorób, często w zaawansowanym stadium. Brakuje systemów profilaktycznych nastawionych na wzmacnianie zdrowia, jego potęgowaniu i zapobieganiu chorobom. Braki kadrowe powodują długi czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne. W tym wszystkim współczesna pielęgniarka musi się odnajdywać. Wielokrotnie zdarza się, iż natłok obowiązków przesłania holistyczne podejście do człowieka. Potrzeba, aby zatrzymać się nad losem poszczególnych osób, wysłuchać ich problemów, wspólnie zastanowić się, jakie działania podjąć. Tą rolę powinna odegrać właśnie pielęgniarka, ponieważ „tym, co pielęgniarstwo ma do zrobienia, co musi być wykonane w każdym przypadku, jest zapewnienie pacjentowi jak najlepszych warunków, by natura działała na jego korzyść, dla jego dobra”.

Ewelina Tymoszuk

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe

Bibliografia:
  1. F. Nightingale: „Uwagi o pielęgniarstwie. Profesjonalne towarzyszenie choremu”. Red. Wyd. polskiego: D. Kilańska. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009.
  2. B. Ślusarska, D. Zarzycka, K. Zahradniczek: „Podstawy pielęgniarstwa”, PZWL, Warszawa 2011.

 

Proszę zostaw odpowiedź

1 komentarz do wpisu “Kim jest współczesna pielęgniarka?”

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: